VARS BRNO a.s. byl vybrán na dodávku dispečinku Povodí Odry

Nový řídicí systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik, a následný servis bude nyní po řadu let v rukách konsorcia firem VARS BRNO a.s., DHI a.s. a dalších subdodavatelů.

Počínaje podpisem smlouvy 30.11.2017 započíná realizace komplexního dispečerského systému s podporou procesů krizového řízení a řešení mimořádných událostí. VARS BRNO a.s. tak zde může uplatit odborné zkušenosti z vodního hospodářství (dispečink Povodí Moravy) a s dodávkami a servisem řídících systémů (NDIC v Ostravě, HDŘÚ v Praze, DIC v Brně a dalšími dispečinky v oblasti meteorologie a kontroly zimní údržby nebo dispečinky v oblasti chemického a energetického průmyslu), a vystavět moderní systém s využitím technologií ORACLE, Microsoft, Esri.

VARS BRNO a.s. jakožto specialista na dodávky komplexních informačních a dispečerských systémů získal tuto zakázku spolu s DHI a.s., mezinárodní konzultační a výzkumnou organizací působící mj. v oblasti vodního hospodářství, a dalšími subdodavateli, kteří mají zkušenosti s provozními a SCADA systémy. Spojení těchto firem vytváří ideální realizační tým s velmi kvalitním odborným zázemím, který Povodí Odry, státnímu podniku, zajišťuje bezpečnou investici. 

4245