Systém hospodaření s mosty Ředitelství silnic a dálnic ČR, kraje a správci komunikací měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň

  • Využívá data Centrální evidence pozemních komunikací, jednoznačně identifikuje jednotlivé mostní objekty a eviduje o nich důležité informace.
  • Poskytuje údaje o provedených prohlídkách mostních objektů v chronologickém pořadí, registruje údržbové práce a opravy.
  • Propojení na externí, zejména GIS systémy a aplikace Hospodaření s vozovkou a Správa majetku a pasport.

Systém používají pro evidenci mostních objektů: ŘSD ČR, všechny kraje a správci komunikací velkých měst – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň.

V systému je registrováno více jak 500 aktivních uživatelů.

V systému je v současné době evidováno celkem 19 625 mostů, z toho:

  • 921 na dálnicích
  • 3 475 mostů na silnicích 1. třídy
  • 12 658 mostů na silnicích 2. a 3. třídy
  • 2 571 mostů ve městech