Stoupá úroveň péče o vozovky i bezpečnost provozu

Znojemská konference na téma aktuální problematiky údržby pozemních komunikací, která se konala 3. – 4. května 2017, se velmi vyvedla. Hojná účast svědčí o tom, že zájem správců pozemních komunikací pečovat o své silnice a bezpečnost provozu je velmi vysoký.

3086

Jsme velmi rádi, že se v této oblasti díky projektu CleveRA podílíme na zkvalitňování hospodaření s vozovkou. Letos náš stánek navštívilo mnoho správců pozemních komunikací a během několika desítek schůzek a rozhovorů s nimi jsme se inspirovali pro další vylepšení našeho řešení.

Zaznamenali jsme velmi výraznou potřebu věnovat se více bezpečnosti provozu. Pro nás to znamená jednoznačný signál pro rozvoj podpory bezpečnostních prohlídek komunikací a analytických nástrojů pro práci s informacemi o pozemních komunikacích.

Děkujeme všem návštěvníkům našeho stánku za podnětné rozhovory. Rádi budeme i nadále vašimi spolehlivými partnery při hledání nových způsobů, jak zlepšit péči o vozovky a bezpečnost provozu. Těšíme se na další setkání. CleveRA tým VARS BRNO a.s.

3087