Stav letištní plochy Václava Havla je pod kontrolou díky společnosti VARS BRNO!

Společnost VARS BRNO a.s. již řadu let patří k lídrům v oblasti hospodaření s pozemními komunikacemi a potvrzují to i výsledky na letištní dráze Václava Havla. Systém CleveRA je úspěšně využíván pro hospodaření s pozemními komunikacemi a právě letiště jsou druhým největším klientem obdobných systémů. Pro tyto implementace byl systém přizpůsoben letištním podmínkám.

V rámci první etapy realizace veřejné zakázky zadané Českým Aeroholdingem, a.s. byl systém pro evidenci závad a prohlídek přizpůsoben přímo potřebám Letiště Václava Havla. Tento systém eviduje veškerá data týkající se závad od jejich zjištění po způsob řešení včetně kompetencí. Součástí systému je jak webový, tak i mobilní klient. Ten slouží k zaznamenávání závad přímo v terénu i s GPS lokalizací. V kanceláři jsou pomocí webové aplikace získaná data vyhodnocována a je určen také zhotovitel i způsob odstranění závady.
Koncem září došlo k předání a rutinnímu zařazení systému do procesu hospodaření s letištní plochou a dále bude realizována podpora a rozvoj systému v průběhu tří let.

V rámci zakázky bude nasazeno také speciální multifunkční diagnostické vozidlo, které podrobí povrchové vlastnosti letištní plochy důkladné analýze a zjistí poruchy a nerovnosti se submilimetrovou přesností. Výsledky budou podkladem pro stanovení plánu oprav a údržby s ohledem na minimalizaci časových a finančních nároků díky včasné detekci poruch.

Letištní plocha je vystavována intenzivnímu opotřebení a na její stav jsou kladeny vysoké nároky pro zajištění bezpečnostních podmínek letového provozu. Proto je pro nás čest, že jsme byli vybráni pro tuto zakázku. Potvrzuje to, že naše produkty odpovídají potřebám uživatelů i pro tak náročné implementace jako je letiště.“, dodává Ing. Kateřina Meduňová, projektová manažerka spol. VARS BRNO a.s..

Více informací o systému CleveRA: www.vars.cz/hospodareni

2684  2685

Modul desky a modul závady kontrolního systému letištních ploch v mobilní aplikaci.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.