Společnost VARS BRNO a.s. se podílela na vývoji telematického systému pro vodní cesty

Integrace GIS, ITS a správy majetku

VARS BRNO je inovátorem a předním dodavatelem inteligentních telematických systémů v oblasti dopravy. Stejně tak je významným vývojářem aplikací pro správu majetku a veřejnou správu. Ač se na první pohled zdá, že jsou si tyto oblasti vzdálené, mají mnoho společného. Zkušenosti a funkcionality z obou byly využity pro rozvoj telematického systému a webové plavební mapy pro Státní plavební správu a Ředitelství vodních cest ČR.

Realizace LAVDIS

VARS dlouhodobě spolupracuje se Státní plavební správou, Ředitelstvím vodních cest ČR a odborem plavby Ministerstva dopravy a podílí se na zvyšování kvality informačního systému vodní dopravy
na labsko-vltavské vodní cestě (LAVDIS).
Tento databázový systém je propojen datovými linkami pro automatický přenos aktuálních informací
z Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Labe, s.p. a Povodí Vltavy, s.p. Dále využívá systém automatického rozesílání e-mailů se zprávami vůdcům plavidel (NtS – Notices to Skippers).

Rozšíření o mapovou aplikaci

Společnost VARS BRNO rozšířila tento systém o webovou mapovou aplikaci pro publikaci dat o vodních cestách v ČR, která obsahuje nástroje pro zobrazování, editaci a stahování geograficky lokalizovaných dat z národní geodatabáze Státní plavební správy.
Webová mapová aplikace umožňuje například:

  • vizualizovat události na vodní cestě (NtS),
  • zobrazit podkladové mapy dle symbologie standardu Inland ECDIS (standard pro navigační mapy),
  • stahovat národní plavební mapy i navigační mapy IENC,
  • zobrazit katalogových listů mostů,
  • vyhledat plavidla dle jeho identifikačního čísla,
  • využití v různých webových prohlížečích.

2701

Podkladové mapy

2703

Vizualizace národních dat v symbologii IENC

Podařilo se nám sestavit výborně fungující a komunikující tým, který realizoval projekt s vysokým nasazením. Systém nyní poskytuje cenné informace pro bezpečnou plavbu vůdcům plavidel využívajícím české vodní cesty, ale i odborné a laické veřejnosti se zájmem o vodní dopravu. Integrací dalších služeb  a komponent se může prezentační část tohoto systému rozvinout až například do podoby portálu www.dopravniinfo.cz, který byl naší společností vyvinut pro poskytování informací v silniční dopravě.“, dodává Ing. Robert Knap, vedoucí oddělení GIS.

Odkaz na aplikaci: mapy.spspraha.cz/app/

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.
pr@vars.cz