Společnost VARS BRNO a.s. se podílela na novém telematickém dohledovém systému v Praze

Ve středu 25. 6. 2014 proběhlo oficiální ukončení projektu „Komplexní telematický dohledový systém (KTDS)“, jehož hlavním zhotovitelem byla spol. CAMEA, ve spolupráci s VARS BRNO a.s.. Projekt vznikl  za podpory dotací Evropské unie z Operačního programu doprava 2 a výrazně napomohl k řešení problematické dopravní situace v Praze. V rámci projektu byly vybrané radiály na území Hlavního města Praha vybaveny telematickým systémem, který s využitím otočných dohledových kamer zajišťuje komplexní monitoring dopravy a detekci dopravní situace (detekce intenzity dopravy, klasifikace vozidel, detekce kolon a překážek na komunikaci, výpočet dojezdových dob a vizuální kamerový dohled).

Veškerá data z reálného provozu jsou integrována do Řídicího systému Hlavní dopravní řídící ústředny v Praze a Aplikace pro dopravní inženýry a jsou klíčové pro predikci vývoje dopravní situace a vytváření dopravně-inženýrských analýz.

Autor: PR tým VARS BRNO