SMARTiC CITY pro Dopravní informační centrum v Brně

Minulý týden jsme uvedli do zkušebního provozu nový systém pro Dopravní informační centrum v městě Brně. Dispečeři Brněnských komunikací mají k dispozici moderní aplikace poskytující online přehled o všech provozovaných technologiích a stavu dopravy ve městě.

Řešení je postaveno na nové platformě SMARTiC CITY, která navazuje na naše dlouholeté zkušenosti s vývojem a provozem dopravních center SMARTiC a která je připravena pro budoucí technologie kooperativních dopravních systémů (C-ITS).

SMARTiC CITY je moderní modulární řešení zaměřené na integraci dat z mnoha různých zdrojů:

  • Městských dopravních telematických zařízení, kamerových systémů, dispečinků městské hromadné dopravy, systémů správců komunikací, městské policie, svozu odpadu a dalších.
  • Využívá komerčně dostupná data z flotil vozidel (FCD) a dokáže je kombinovat s daty lokálních detektorů do spojité mapy dopravní zátěže.
  • Spolupracuje s celostátními systémy, jako je Národní dopravní informační centrum, a využívá moderní mezinárodní datové protokoly.

SMARTiC CITY poskytuje vedle aktuálních informací také dlouhodobější pohledy a statistiky a neomezuje se při tom pouze na dopravní data. Při vývoji této platformy plně uplatňujeme naše znalosti a technologie špičkových geografických informačních systémů. Všechna data jsou přehledně vizualizována ve snadno použitelných interaktivních mapových aplikacích pro odborníky z organizací města i pro veřejnost.

2945