Přijďte se dozvědět více o nových možnostech poskytování přesných dopravních dat!

V posledních letech jsme svědky dynamického rozvoje inteligentních dopravních systémů. Faktorem limitujícím efektivitu těchto systémů je omezená dostupnost přesných informací o aktuálním stavu dopravy a predikce jeho vývoje. „Abychom podpořili diskuzi na toto téma, rozhodli jsme se společně se sdružením Inovace v dopravě uspořádat seminář, na kterém budou představena řešení tohoto fenoménu a zároveň ponechán prostor pro diskuzi“, dodává Ing. Tomáš Miniberger, místopředseda sdružení Inovace v dopravě.


Na semináři se představí společnost Cellint - celosvětový poskytovatel řešení TrafficSense pro monitorování silničního provozu založeném na zpracování dat z mobilní sítě GSM. TrafficSense využívá napojení na komunikační toky mobilní sítě, sleduje zcela anonymní aktivity mobilních telefonů na pozemních komunikacích, na jejichž základě poskytuje v reálném čase přesné dopravní informace, jako jsou dojezdové doby, rychlost a detekce zpomalení dopravního proudu s přesností klasických dopravních senzorů.

Společnost VARS BRNO představí systém SMARTiC pro dopravní dispečinky, který je již nyní implementován v Národním dopravním informační centru (NDIC) a na Hlavní dopravní řídící ústředně hlavního města Praha (HDŘÚ), a je připraven pro zapojení řešení TrafficSense do vytváření složitého prediktivního modelu dopravní situace.
Závěrečné slovo bude mít Dr. Ing. Jan Přikryl z ČVUT o využití dopravních dat pro zvyšování kvality řízení dopravy.


Cílem semináře je podpořit veřejnou diskuzi o problematice dostupnosti přesných dopravních informací, které jsou klíčové nejen pro organizace zodpovědné za řízení dopravy, ale stejně tak pro složky integrovaného záchranného systému.


Seminář se koná 4. září 2014 v hotelu Holiday Inn v Praze od 8,30 – 16,00 hodin. Pokud budete mít zájem o účast, vyplněnou přihlášku zašlete na mail: pr@vars.cz.

2494

Více na: www.inovacevdoprave.cz

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.

 

Přílohy ke stažení