Poprvé za hranice: CleveRA měřila v Řecku

Tým společnosti VARS má za sebou první zakázku na monitoring stavu komunikací v Řecku. V jejím rámci tříčlenná posádka s vozem CleveRa získala podrobná data o stavu dálničního úseku Elfesina – Korinthos a Korinthos - Patras v celkové délce přibližně 200 kilometrů.

Výsledkem je dosud nejpodrobnější report stavu komunikace, který tým měřicího vozu CleveRA, který provozuje VARS Brno, dosud vytvořil. Měření si objednala společnost Olympia Odos, která dálniční úsek provozuje. „Obvykle poskytujeme zadavateli souhrnné informace o stavu vozovky a lokace konkrétních poruch kvůli opravě je potom již na něm. Při zakázce pro Olympia Odos jsme ale zpracovávali extrémně detailní geolokaci všech poruch. Ta umožňuje zcela okamžité zaměření konkrétních defektů ze strany údržby,“ nastínil specifikum práce v Řecku generální ředitel VARS Brno Tomáš Miniberger.

4564

Pro monitoring úseku dálnice byla využita technologie CleveRA. Ta umožňuje velmi efektivně a detailně zjišťovat a měřit všechny typy defektů komunikace. Měření realizuje nejméně dvoučlenná posádka měřicího vozu. Technologie jsou instalovány v konvenčním dodávce Mercedes Sprinter. Měření probíhá za běžného provozu, měřicí vůz se pohybuje rychlostí až 80 km/h.

Měřicí vůz snímá měřenou vozovku dvěma kamerami s vysokým rozlišením umístěnými vepředu a vzadu a laserovým LCMS snímačem. Dvojice výkonných laserů skenuje snímaný povrch vozovky s přesností na 1 milimetr a vytváří tak velmi podrobný 3D model komunikace. Při jednom průjezdu je systém CleveRA schopný zaznamenat pás o šířce 4 metry. Nasnímaná data jsou poté automaticky vyhodnocena a software z nich detekuje všechny typy poškození a anomálií na sledované komunikaci.

4563

To umožňuje velmi efektivní, rychlé a precizní měření poruch vozovky. Konkrétně v případě měřeného úseku bylo možné za 5 běžných pracovních směn změřit úsek v délce 200 km obousměrně a ve všech jízdních pruzích a dále 29 mimoúrovňových křižovatek.

Měření vyžaduje přítomnost 2-3 operátorů, z nichž jeden je řidič. Další operátoři vyhodnocují podmínky měření a zaznamenávají případné anomálie, které mohou měření bránit (typicky uzavřený jízdní pruh, odstavené vozidlo aj.), nebo mohou jeho výsledky ovlivnit (mokrá či znečištěná vozovka, nízko položené slunce, prudké střídání světla a stínu apod.).

Systém CleveRA na měřeném úseku sbírá data o podélných nerovnostech a příčných nerovnostech, o makrotextuře povrchu, průsaku pojiva – asfaltu na povrch a přilnavosti. V případě měření v Řecku byl poprvé vyhodnocován i parametr „ravelingu“, tedy objemové ztráty povrchu vozovky. „Měření tohoto parametru pro nás znamenalo velmi důkladnou práci na nastavení technologie, tak aby bylo vyhodnocení odpovídající,“ vysvětlil technický ředitel VARS Brno David Novák s tím, že nyní VARS Brno připravuje pilotní projekt, po jehož ukončení by bylo možné začít sledovat tento parametr i v Česku.

Výjimečně podrobný a komplexní výstup

Výjimečná bylo na řeckém měření podrobnost a podoba výstupů. Kromě zmíněné podrobné geolokace musel tým VARS Brno na přání zadavatele jednotlivé segmenty snímků vozovky spojovat do jednolitých pásů představujících vždy stometrový úsek měřené vozovky.

4562
4561

Pro společnost VARS Brno bylo měření pilotním projektem, při kterém bylo možné si ověřit účinnost a přesnost měření v odlišných podmínkách. „Projekt v Řecku ukázal, že využití systému CleveRA je univerzální a lze s nimi hodnotit stav povrchu i v místních podmínkách, kde se využívají například jiné technologické postupy, nebo je silnice vystavena odlišným klimatickým vlivům,“ uvedl Tomáš Miniberger. „Spolupráce s řeckými provozovateli dopravní infrastruktury pro nás má velkou perspektivu – umožňuje nám využít naše technologie i v době, kdy pro ně v Česku nepanují optimální klimatické podmínky. Věříme, že tento pilotní projekt nám otevře cestu k dalším zajímavým zakázkám i v dalších středomořských zemích,“ doplnil.

O systému CleveRA a systému hospodaření s vozovkami

CleveRA je ucelený systém služeb a aplikací určený pro vlastníky nebo majetkové správce pozemních komunikací na všech úrovních – od měst a obcí přes kraje po stát.

CleveRA je souhrn služeb v oblasti diagnostiky, evidence, vyhodnocení a sestavení podkladů pro hospodaření s pozemními komunikacemi. Jeho základem je sběr dat pomocí speciálního měřicího vozu, který je v Česku jedinečný.

Využití CleveRa vede k vyšší efektivitě hospodaření s vozovkami a v konečném důsledku k výrazným úsporám jak z pohledu samotných nákladů na opravy, tak nákladů spojených s nutnými uzavírkami při rozsáhlejších rekonstrukcích.