Mobilní liniové řízení od VARS: cesta k cestám bez kolon

 Plynulejší provoz v dopravních omezeních, menší riziko nehody a také méně stresu pro řidiče. To je výsledek zavedení automatizovaného mobilního liniového řízení dopravy. ŘSD má nyní k dispozici šest sad, které pomáhají zlepšit dopravu třeba v omezení na příjezdu do Prahy po D11. Jak „mobilní liniovka“ funguje? A co dokáže?

4589

Za krkolomným názvem se skrývá soustava dopravního značení, které samo vyhodnocuje provoz a podle daných algoritmů upravuje rychlost před dopravním omezením. A když je nejhůř a vznikne kolona, dokáže na ni řidiče buď upozornit, nebo provoz odklonit na objížďku.

„Pokud dopravu v rizikovém úseku před dopravním omezením zpomalíme, dokážeme komunikaci zkapacitnit v tom smyslu, že pojme větší množství vozidel bez vzniku kolony. Pak je tu i bezpečnostní aspekt, na kterém i ŘSD velmi záleží – při nižší rychlosti výrazně klesá riziko dopravní nehody včetně rizika zranění lidí, kteří na silnici pracují,“ vysvětluje základní výhody instalace mobilního liniového řízení dopravy technický ředitel VARS David Novák.

Systém získává data z čidel, která jsou rozmístěná ve vzdálenosti až několik kilometrů před samotným dopravním omezením. Kromě rychlosti a počtu vozidel dokáže zaznamenat i jejich délku. Tím systém získává přesný přehled o tom, jaká je dopravní situace v monitorovaném úseku. „Algoritmus pak autonomně vyhodnocuje data a upravuje proměnné dopravní značení,“ popisuje David Novák.

4590

Díky snížení rychlosti v rizikovém úseku se – lidově řečeno – na dálnici vejde víc aut a sníží se počet rizikových manévrů. „Pokud je intenzita dopravy vysoká, tak každý manévr – typicky změna jízdního pruhu – nebo akcelerační šum, je spouštěčem kongesce. Jakmile snížíme rychlost, oba tyto rizikové faktory omezíme,“ vysvětluje technický ředitel VARS David Novák.

Nutná podmínka? Řidiči musí chtít zpomalit

Ředitelství silnic a dálnic systém nyní používá na několika úsecích, například na dálnici D11 na příjezdu do Prahy. Tam mobilní liniové řízení pomáhá prakticky denně v dopravní špičce. „Pokud je omezení volně průjezdné, je systém nečinný a proměnné značení je zhasnuté. Pokud algoritmus vyhodnotí, že je v měřených úsecích příliš velký provoz a doprava zpomaluje, začne reagovat a upraví maximální rychlost na nejvzdálenějším bodu. Tu pak případně dále snižuje v celém omezení,“ říká David Novák.

Pilotní provoz má za sebou systém v zúžení na dálnici D5 u Zdic. „Během června, kdy byl systém v provozu, jsme zaznamenali pouze jednu výraznější kolonu, a to 10. května. 99,7 procent aut, která úsekem ve sledovaném měsíci projela, měla rychlost minimálně 60 kilometrů za hodinu,“ hodnotí pilotní test projektový manažer VARS Brno Ivan Tesař. Jednoznačně pozitivně pak dopadlo hodnocení spolehlivosti celého systému – přenos dat byl správný z 99,48 procent.

Jedno „ale“ tu ale přece jen je – ochota řidičů proměnné dopravní značení respektovat. Celých 77 procent řidičů totiž úseky s rychlostí sníženou na 80 km/h projelo o víc jak deset kilometrů za hodinu rychleji. Každý pátý řidič pak rychlost překročil minimálně o 30 kilometrů za hodinu.

Z analýzy dat vyplývá, že řidiči mnohem víc reagují na značky snižující rychlost na 80 kilometrů v hodině nebo méně. Pokud na značkách svítí stovka, většina řidičů vůbec nezpomalí. 

Prvních šest sad pro Čechy i Moravu

Ředitelství silnic a dálnic má nyní k dispozici sady pro řízení dopravy v šesti dopravních omezeních. Aktuálně jsou tři z nich instalovaná na dálnicích D5 a D11 a na Pražském okruhu D0. Další tři se budou v nejbližší době instalovat do omezení na Moravě. „Jednoznačným cílem by mělo být, aby mobilní liniové řízení fungovalo na všech úsecích dálnic, kde je nějaké dopravní omezení,“ říká technický ředitel VARS David Novák.