Nejen silnice, ale i voda má naši pozornost

Společnost VARS BRNO a.s. se podílí na organizaci RIS Weeku v Praze. Jedná se o setkání evropských odborníků z oboru vnitrozemské vodní dopravy a její podpory a řízení prostřednictvím říčních informačních služeb. Na jejich standardizaci a rozvoji se v ČR podílí i naše společnost.

Na setkání jsou diskutována témata z oblasti vývoje a harmonizace informačních systémů na vnitrozemských vodních cestách, jejichž nedílnou součástí je posílání zpráv vůdcům plavidel, lokalizace plavidel a poskytovaní plavebních map s aktuálními plavebními objekty a hloubkovými daty.

Odborníci z naší organizace ve spolupráci s kolegy ze Státní plavební správy a Ředitelství vodních cest ČR prezentují pro experty plena RIS na dnešním „Common issues meeting“ informace o vodních cestách a říčních informačních službách v ČR. Dalším příspěvkem je problematika aktualizace plavebních navigačních map.

http://www.risweek.eu/

https://www.facebook.com/risweek2016/

2950

  Autor: PR tým VARS BRNO a.s.

Nejen silnice, ale i voda má naši pozornost