Naše auto se nezastaví

Naše multifunkční vozidlo CleveRA CAR jste v minulých dnech mohli potkávat na silnicích v Jihočeském kraji. Zde jsme prováděli diagnostiku komunikací II. a III. třídy v celkovém rozsahu 3548 kilometrů. V současné době dokončujeme zpracování výsledků, připravujeme vyhodnocení stavu komunikací a plány oprav na další období.

V Jihočeském kraji jsme prováděli diagnostiku a zpracování stavu komunikací již v letech 2014-2015. Jedná se tedy o průběžné sledování stavu, které významně napomáhá k tvorbě velmi kvalitních výstupů pro Systém hospodaření s vozovku. V Jihočeském kraji se tedy mohou rozhodovat nad objektivně zjištěným stavem svých vozovek.

CleveRA CAR se však ani na chvíli nezastaví a ihned se přesouvá do Plzeňského kraje, kde na něho čeká diagnostika vybrané sítě komunikací II. a III. třídy. Budeme provádět měření v celkovém rozsahu 4616 kilometrů, proto věříme, že se s námi na silnicích v tomto regionu potkáte.

Dalším regionem bude Pardubický kraj.

Těšíme se na spolupráci i s Vámi!

2940

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.