CleveRA

Majetková evidence silnic

2866

Majetková evidence silnic umožňuje jednoduše evidovat a spravovat veškerá data o majetku silničních komunikací (značky, svodidla, konstrukční vrstvy vozovky apod.).

 

Prostřednictvím provádění diagnostiky vozovek lze současně získávat podklady pro evidenci majetku a pasportu komunikací. Pomocí specializovaných nástrojů jsou vytěžovány informace např. o dopravním značení, svodidlech, chodníky včetně jejich lokalizace a fotodokumentace. Získané podklady lze jednoduše zpracovat a evidovat v aplikaci určené pro evidenci dat o majetku silničních komunikací.

Klíčové vlastnosti

  • Webová aplikace - uživatelé přistupují do aplikace přes rozhraní internetového prohlížeče
  • Kompletní rozsah datové základny majetku a pasportu 
  • Přímé propojení s dalšími aplikacemi Hospodaření s mosty a Videopasport
  • Komunikace s dalšími systémy - Stavebně-investičním plánem, Systémem hospodaření s vozovkou 
  • Možnost vkládání/editace/zobrazení dat podle nastavení práv každého uživatele
  • Jednotná metodika pro lokalizaci s využitím síťového modelu silniční sítě
  • Obsahuje pokročilé mapové funkce
  • Snadná dodatečná konfigurace nových datových registrů v databázi a uživatelském prostředí
  • Celkové propojení silniční sítě ze všech hledisek (globální pohled na správu komunikací)

 

Reference

INFORMAČNÍ SYSTÉM MAJETEK A PASPORT (IS MAP)
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Od konce roku 2006 je Majetková evidence silnic v provozu na Ředitelství silnic a dálnic ČR a je dále naplňován daty převodem ze stávajících registrů i novým sběrem dat. Je v něm evidováno cca 1,9 mil. objektů v cca 150-ti třídách objektů. Je základem majetkové části Centrální evidence pozemních komunikací. Primárně spravuje data pro dálnice a silnice první třídy. Současně je plně připraven pro využití na silnicích nižších tříd včetně uliční sítě a integrace technických map velkých měřítek, pro libovolné subjekty z řad státní správy či samosprávy.