CleveRA

Cloud computing – software jako služba

2818

Aplikace poskytované v rámci řešení CleveRA pro hospodaření na pozemních komunikacích je dostupné na webovém portálu a je poskytováno jako služba (SaaS) - uživatelé nemusí řešit instalaci a provoz aplikací na vlastní infrastruktuře, ušetří za licence serverových systémů.

Klíčové vlastnosti a přínosy

  • Moderní "CLOUD" řešení - pro přístup do systému stačí připojení k internetu .
  • Podpora tabletů a chytrých telefonů.
  • Centrální datový sklad integrující veškerá data využívaná v rámci jednotlivých podsystémů. Součástí datového skladu je soubor datových sad silniční sítě, které tvoří základ pro polohovou lokalizaci veškerých objektů evidovaných v jednotlivých podsystémech .
  • Jednotné metody lokalizace k silniční síti, vyhledávání trasy napříč aplikacemi.
  • Zajištěná aktualizace lokalizačních dat a podkladů.
  • Společné nástroje nebo aplikační komponenty, např. pro práci s mapou, usnadňují uživatelům práci s aplikacemi.
  • Prostor pro připomínky, dotazy a náměty uživatelů.
  • Zajištěna centrální uživatelská podpora.

 

2896

Jednotlivé aplikace jsou rozděleny do sekcí a jejich obsah se průběžně doplňuje podle nových poznatků a požadavků souvisejících s problematikou hospodaření s pozemními komunikacemi. V sekci Ukázky je uveden úplný výčet nabízených aplikací, výčet dostupných aplikací je závislý na konfiguraci jednotlivých uživatelských účtů.