CleveRA Car si loni dojela pro rekordy

Mimořádně zdařilý a v mnoha ohledech rekordní byl pro diagnostické vozidlo CleveRA Car rok 2019. V minulém roce automobil vybavený unikátním měřicím systémem a nejmodernějšími technologiemi kompletně zmapoval síť dálnic a silnic I. třídy v České republice nebo vyhodnotil veškeré silnice II. třídy ve Středočeském, Plzeňském i Olomouckém kraji. Podobně důsledné měření se loni uskutečnilo rovněž v Jihočeském kraji, kde CleveRA prověřila stav všech komunikací III. třídy. Zároveň úspěšně pokračoval také projekt na pražském letišti Václava Havla, na kterém měřicí vozidlo od roku 2017 dopomáhá monitoringem povrchu zvyšovat bezpečnost i kvalitu odletových a přistávacích drah.

Rekordní čísla

Uplynulý rok byl pro vozidlo CleveRA výjimečný zejména v počtu zmapovaných úseků. Celkem diagnostický automobil prověřil 18 466 kilometrů silniční sítě, což je o téměř 7 300 kilometrů více než v roce 2018. Navíc způsob diagnostiky je u každého typu silnice odlišný. U dálnic či pozemních komunikací I. a II. třídy se měří každý jízdní pruh v obou směrech samostatně. Výsledné údaje jsou proto uváděny v tzv. pruhokilometrech. V tomto ukazateli se loni pomyslná ručička tachometru zastavila až na 33 121 pruhokilometrech, což je historicky nejlepší výsledek od roku 2015, kdy společnost VARS BRNO začala CleveRA Car provozovat. Pro srovnání v roce 2018 celkový počet naměřených pruhokilometrů činil 17 780.

CleveRA Car naměřené kilometry/pruhokilometry 2018 2019
Dálnice 651 km (1 301 Pkm) 3 111 km (6 222 Pkm)
Silnice I. třídy 1 621 km (3 243 Pkm) 6 967 km (13 933 Pkm)
Silnice II. třídy 4 280 km (8 560 Pkm) 4 578 km (9 156 Pkm)
Silnice III. třídy 4 676 km (4 676 Pkm) 3 810 km (3 810 Pkm)
Celkem 11 228 km (17 780 Pkm) 18 466 km (33 121 Pkm)

Objemná data

Rok 2019 byl mimořádný i co se týče objemu zpracovaných dat. CleveRA Car díky nejmodernějším technologiím dokáže při jednom pojezdu automaticky zaznamenat několik proměnných i neproměnných parametrů vozovky. Po dokončení diagnostiky se údaje podrobně vyhodnocují ve VARS BRNO. Zákazníci tak i loni získali kompletní sadu objektivních informací o stavu silniční sítě, které následně správcům a vlastníkům pozemních komunikací umožnují efektivně a včas plánovat údržbu. Výsledná data si klienti pohodlně zobrazují ve webové aplikaci CleveRA v různých sekcích a schématech.

Opakovaná měření

V minulém roce vůz CleveRA diagnostikoval stav silnic po celé České republice. Některé úseky prověřoval vůbec poprvé, na jiných naopak měřil parametry vozovky opakovaně už od roku 2015. Týká se to zejména dálnic, kde je nejvyšší dopravní zátěž. Repetitivní diagnostika je přínosná zejména proto, že vlastníci komunikací získají v pravidelných intervalech objektivní informace o aktuálním technickém stavu i degradačním procesu vozovky. To jim umožňuje prediktivně a efektivně plánovat údržbu či opravy a za výrazně nižší náklady.

4441

Fialová barva označuje měřené dálnice, oranžová silnice I. třídy, tučně zelená silnice II. třídy, zelená silnice III. třídy.

Galerie