CleveRA Car se neztratí ani na letišti

Nejmodernější a nejpřesnější řešení pro diagnostiku silničních povrchů, to je multifunkční vozidlo CleveRA Car, které společnost VARS BRNO a.s. provozuje od roku 2015. Každý rok unikátní automobil vybavený nejmodernější technikou podrobně zmapuje tisíce úseků na českých dálnicích a silnicích. Nepostradatelným pomocníkem je CleveRA nejen na vozovkách, ale také na letištích. Od roku 2017 vyjíždí na pražské letiště Václava Havla, kde pravidelným měřením pomáhá s údržbou drah a zvyšováním bezpečnosti letového provozu.

Ze silnice na ranvej

Oproti silnicím je práce CleveRA Car na letištních drahách lehce odlišná. Pohyb automobilu na vzletových a přistávacích plochách se řídí přísnými bezpečnostními předpisy. Měření se proto uskutečňuje zpravidla v nočních hodinách, kdy je menší provoz. Specifické je i samotné měření proměnných parametrů povrchu, které musí být v některých ohledech ještě podrobnější, než je tomu u silniční sítě.

Precizní měření

Údržba ranvejí je nezbytná, protože i minimální porucha může mít fatální následky, a proto letištní správa pravidelně monitoruje technický stav drah. Cenné a přesné informace, které zvyšují bezpečnost provozu, přináší provozovatelům rovněž vozidlo CleveRA. Za pomoci moderních technologií dokáže například na dráze odhalit i drobné trhliny, které jsou zvláště nebezpečné, pokud se vyskytují v okolí hran betonových desek. V takovém případě hrozí, že se materiál může vydrolovat na povrch plochy, což představuje bezpečnostní riziko. Kromě trhlin měří CleveRA také podélnou nerovnost dráhy, IRI a MPD neboli makrotexturu, která úzce souvisí s protismykovými vlastnostmi povrchu.

Důraz na detail

Při diagnostikování letiště projíždí CleveRA paralelně po celé ploše dráhy, kterou musí kompletně nasnímat. Aby vozidlo zmapovalo povrch komplexně, využívá se GPS aparatury s RTK korekcemi. Technologie umožňuje určit aktuální polohu a spolehlivě navigovat směr jízdy. Díky tomu diagnostický automobil dosáhne maximálního pokrytí sledované plochy a zákazník získá přesná data. Výsledné snímky jsou pořizovány v podrobnějším formátu 4 × 4 m­ – délka a šířka, což je rozdíl oproti silnici, kde se pracuje s rozměry 10 × 4 m.

Data na dlani

Při diagnostice systém automaticky zaznamenává údaje. Ve VARS BRNO se poté naměřené hodnoty vyhodnotí. Utříděná data si klient pohodlně zobrazí ve webové aplikaci CleveRA v různých schématech. Zákazník získá objektivní podklady, které následně slouží k efektivní údržbě povrchu. Velkým přínosem webové aplikace je také to, že umožňuje srovnávat data s předchozím měřením. Klient má možnost si například porovnat, jaká část plochy je náchylnější k tvorbě trhlin nebo jakým způsobem se v průběhu let proměnila textura povrchu.

Nové vylepšení

Diagnostika letištních drah bude v příštích letech ještě komplexnější. Vozidlo CleveRA získalo letos unikátní technologii LDTM (Laser Digital Terrain Mapping System). Hlavním přínosem novinky je, že LDTM umožňuje mračna laserových bodů převést do 3D modelu. Díky tomu lze například ještě komplexněji analyzovat hrany betonových desek nebo lokalizovat poruchy dráhy.

CleveRa Car je multifunkční diagnostické vozidlo, které společnost VARS BRNO a.s. provozuje od roku 2015. Vozidlo je vybaveno unikátním měřicím systémem a nejmodernější technikou, které slouží k měření proměnných parametrů vozovky a snímání jejich povrchu. Na základě automatizovaného zpracování dat poskytuje VARS BRNO a.s. správcům a vlastníkům komunikací objektivní informace o stavu silniční sítě. Celý systém je postaven tak, aby zajišťoval celosvětový standard a splňoval normy ČSN 73 6175 a ČSN 73 6177.

Galerie


Více o multifunkčním vozidle