Centrální evidence uzavírek slouží správcům komunikací i veřejnosti

Ti, kteří tráví hodně času za volantem, mají zimu poměrně rádi. Na cca 3 měsíce se přeruší většina stavebních prací na pozemních komunikacích a – nezasáhne-li vyšší moc v podobě počasí – jsou všechny silnice průjezdné bez výraznějších omezení. Z tohoto úhlu pohledu je nyní "špatnou zprávou", že stavební firmy již zahájily pracovní sezónu. To se projeví mj. desítkami uzavírek denně, což pro řidiče znamená nutnost hledat co nejvýhodnější objízdné trasy, nebo strávit na cestě více času kvůli hustější dopravě.

3080

Díky propojení systému Centrální evidence uzavírek a www.dopravniinfo.cz máte možnost si naplánovat trasu i s ohledem na objízdné trasy uzavírek (detail zde).

Jak to, že se na objízdné trase objeví další objížďka?

Nalezení optimálních oficiálních objízdných tras je přitom u každé uzavírky asi tou první samozřejmostí, kterou řidiči od správců pozemních komunikací očekávají. Tou nejhorší situací, která může nastat, je, když se na objížďce objeví další uzavírka, a tedy i další objížďka. Objížďka objížďky: adrenalin řidičů letí vzhůru a nejslušnějším neverbálním vyjádřením je poťukání na čelo.

Jak se něco takového může stát? Jako v mnoha jiných případech i zde hraje roli především komunikace, tedy když spolu lidé, resp. jednotlivé odpovědné instituce, lidově řečeno "mluví", nebo spíše nemluví...

Co na tom, že toto "mluvení" není pěkně z očí do očí, ale prostřednictvím elektronického systému, který se jmenuje se Centrální evidence uzavírek (CEU).

Na jednom místě se zde scházejí informace od všech silničních správních úřadů, které mají zákonnou povinnost o každé schválené uzávěrce uvést základní údaje: zeměpisná a místopisná lokalizace, popis uzavírky, její rozsah a doba trvání omezení i objízdná trasa.

Aby mohli úředníci silničních správních úřadů koordinovat informace o uzavírkách a plánovat podle nich uzavírky, potřebují mít k dispozici všechny relevantní údaje. A to se, navzdory tomu, že systém funguje už více než 12 let, bohužel, stále v plné míře neděje. Ke každému typu pozemní komunikace "patří" jiný úřad, který o uzávěrce rozhoduje: své silnice mají města, pro dálnice je příslušným úřadem Ministerstvo dopravy, pro silnice prvních tříd Ředitelství silnic a dálnic a konečně jsou zde místně příslušné silniční správní úřady pro silnice II. a III. tříd. A tak se někdy může stát, že jeden úřad vede objízdnou trasu místem, kde jiný úřad mezitím naplánoval nějakou tu svou uzavírku a objížďku...

3081

K popsaným situacím dochází právě proto, že jednotlivé úřady a třeba i konkrétní úředníci nepracují se systémem buď vůbec (přestože jim to zákon nařizuje), nebo nedostatečně, tj. že nekoordinují svá rozhodnutí s rozhodnutími ostatních úřadů, které v místě také působí.

Aplikace CEU je jedním ze vstupních zdrojů Jednotného systému dopravních informací (JSDI), jehož součástí je mj. i portál dopravniinfo.cz, z nějž před cestou čerpají informace o cestě nejen mnozí řidiči, ale třeba i média v rámci svého dopravního zpravodajství.