CAD

Bentley RailTrack/Bentley InRail

InRail poskytuje nástroje nutné pro projektování a údržbu železnic, od předběžného návrhu až po finální projekt a tvorbu výkresové dokumentace.

K dispozici jsou veškeré potřebné nástroje jako efektivní směrová a výšková regresní analýza pro rekonstrukci tratě, knihovny výhybek, flexibilní úpravu a návrh geometrie, modelování a výkresovou dokumentaci nebo generování dat pro výrobu železničních prvků. Data produktu InRail jsou plně kompatibilní se všemi produkty řady InRoads.

Vhodné pro

Aplikace pracující v prostředí MicroStationuAutoCADu. Obsahuje kompletní InRoads. InRail splňuje všechny požadavky
projektování železničních tratí od předběžných návrhů až po závěrečné projekty.

Nástroje

Stejné jako v InRoads.

Plus funkce

  • Různé typy přechodnic.
  • Návrh prvků tratě a jejich zahrnutí do řešení.
  • Návrh knihoven výhybek.
  • Práce s výhybkami, výpočet napojení výhybek na hlavní kolej - rychlý návrh kolejiště a větvení kolejí.
  • Generování výrobních dat skladby kolejí.

Reference

Bentley RailTrack/Bentley InRail

Přílohy ke stažení