CAD

Bentley PowerMap

Bentley PowerMap je postaven na programu Bentley® PowerDraft. V oblasti tvorby, editace a správy grafických dat představuje průmyslový standard, se schopností automatizovaného mapování a správy majetku. Poskytuje technologii, která při rozhodovacích procesech, plánování a činnostech souvisejících s polohově určenými objekty umožňuje práci
s prostorovou informací.

PowerMap nabízí uživatelům možnost sjednotit na jedné platformě inženýrské a mapovací aplikace. Obsahuje nástroje pro práci s vektorovými i rastrovými geoinženýrskými daty, jejich sběr, správu, analýzu a vizualizaci. Kromě toho rozšiřuje nástroje pro sběr a editaci dat o spolehlivé databázové rozhraní a výkonné nástroje pro síťové a prostorové analýzy.

Bentley PowerMap poskytuje bohaté 2D prostředí dovolující rychlou a snadnou tvorbu a editaci různých typů map. Bentley PowerMap dokáže pracovat s formáty DGN, DWG, DXF a s importovanými soubory (SHP, EOO, MIF). Nástroje programu PowerMap jsou kompatibilní s nástroji MicroStation GeoGraphics, oba programy jsou budovány na shodné technologii, užívají
identické propojení a běžné datové modely.

Bentley PowerMap podporuje technologii mapových objektů (feature) shodujících se s tematickým vyjádřením mapy. Mapové objekty umožňují uživatelům pracovat s komplexními daty pomocí známých pojmů a nástrojů.

Jednotný přístup k mapovým objektům je realizován prostřednictvím Správce mapových objektů s jednoduchým uživatelským rozhraním. Technologie mapových objektů odstraňuje omezení práce s vrstvami, umožňuje existenci více typů mapových objektů v jedné vrstvě. Databázové nástroje PowerMapu umožňují uživatelům vytvářet a spravovat propojení mezi mapovými objekty a negrafickými informacemi, které mohou být uloženy v databázi Microsoft Access (ODBC propojení, podporováno je i Oracle propojení).

Součástí produktu PowerMap je nástroj pro správu map zaručující intuitivní a jednoduchý přístup do knihovny map, díky kterému se uživatel nemusí zabývat otázkami fyzické organizace mapových dat a souborů na disku počítače. Pomocí tzv. klíčové mapy, aktivního prostorového indexu a propracovaného systému správy map může uživatel snadno a rychle nalézt a zobrazit hledané mapy. PowerMap nabízí i možnost tzv. bezešvého zobrazení, kdy jsou automaticky zobrazovány všechny mapy, které se alespoň z části vztahují k zobrazenému území.

Bentley PowerMap obsahuje řadu interaktivních i dávkových nástrojů pro čištění a ověřování správnosti grafických prvků, které uživateli umožňují rychlé nalezení chyb v grafické části projektu. K dispozici jsou nástroje pro nalezení duplicitních a překrývajících se čar, nepropojených čar, průsečíků, přesahů a fragmentů linek, to vše v rámci uživatelem definovaných tolerancí. Všechny nástroje pro čištění a úpravu dat spolupracují s funkcí Zpět, v případě nežádoucích výsledků je možné provedené operace vrátit.

PowerMap obsahuje dvě skupiny nástrojů, které jsou určeny pro práci s prostorovou informací

 • Nástroje pro prostorové operace umožňují uživatelům zjišťovat analyzovat prostorové vztahy mezi různými vrstvami mapových objektů
 • Nástroje pro síťové analýzy nabízejí funkce pro vyhledání nejkratší cesty, směrové trasování a hvězdicové vyhledávání

Interaktivní návrhář SQL dotazů poskytuje uživatelům možnost vytvářet, modifikovat a ukládat komplexní databázové dotazy, pracovat s databázovými formuláři a vyhledávat mapové objekty. Výsledky zadaných dotazů mohou být v PowerMapu zobrazeny jako výběrová skupina, se kterou mohou pracovat další nástroje.

PowerMap obsahuje modul Raster Manager, který uživatelům umožňuje pracovat s obrazovými daty - leteckými snímky, satelitními snímky nebo naskenovanými mapami či výkresy. Image Manager podporuje zobrazení binárních, černobílých i barevných rastrových souborů. Nástroje pro práci s rastrovými soubory umožňují import a export dat ve formátech GeoTIFF, TIFF,
CIT a COT.

PowerMap pracuje s daty ve standardních i speciálních souřadnicových systémech, dovoluje kombinovat data různých systémů a převádět je do standardních souřadnicových systémů. PowerMap podporuje editaci souřadnicových systémů i u referenčních dat.

Standardními programovacími jazyky, ve kterých mohou uživatelé PowerMapu vyvíjet vlastní makra a aplikace jsou Visual Basic, MicroStation® Development Language (MDL®), MicroStation Basic, Scripting a Topology Macro Language.

Přehled vlastností

 • Hladká integrace dat CAD a GIS
 • Ideální prostředí a nástroje pro vývoj dalších aplikací
 • Integrované technologie pro rastrová a vektorová data
 • Správa souborů volitelně podle mapových objektů a vrstev
 • Automatická klasifikace dat a tvorba legend
 • Moderní nástroje pro správu databáze
 • Rozhraní optimalizované pro správu rozsáhlých databází
 • Jednoduchý způsob přístupu k jednotlivým mapám projektu
 • Prostředí umožňující bezešvé mapování
 • Nástroje pro prostorové a síťové analýzy
 • Podpora kartografických zobrazení
 • Podpora rastrových dat prostřednictvím modulu Raster Manager
 • Profesionální platforma pro tvorbu kvalitních map
 • Zobrazení klíčového pohledu
 • Podpora rozhraní ODBC
 • Špičkové nástroje pro vstup dat, jejich editaci a prostorovou analýzu
 • Tvorba topologie - útvary, centroidy, spojení odštěpků
 • Tvorba topologických vrstev podle DB dotaz

Systémové požadavky

 • PC kompatibilní s procesory Intel s operačním systémem Microsoft Windows 2000, Windows XP Profesional, Windows XP Home Editor, Windows NT 4, nebo Windows 98
 • Power Draft
 • 256 MB RAM
 • Pevný disk 200 MB
 • Vstupní zařízení myš nebo tablet
 • Grafická karta podporovaná operačním systémem (doporučeno minimálně 256 barev)

Reference

Bentley PowerMap

Přílohy ke stažení