CAD

Bentley Map

Bentley Map je plně specializované GIS řešení navržené především pro organizace, které čelí potřebám dokumentovat, plánovat, stavět a provozovat veškeré infrastrukturální projekty. Bentley Map rozšiřuje základní možnosti MicroStation o nástroje pro přesnou tvorbu prostorových dat, jejich aktualizaci a analýzu.

Pomocí Bentley Map mohou uživatelé v rámci svých projektů snadno využívat data z různých datových a informačních zdrojů. Různé typy dat s odlišnými souřadnicovými systémy jsou do projektů transformovány pomocí nástrojů Bentley Map "za běhu", tzv. „on-the-fly". Bentley Map je možné rovněž použít pro přímou editaci dat Oracle Spatial s plným respektováním Oracle Topology modelu. Bentley Map rovněž nabízí bohatou škálu analytických a prezentačních nástrojů pro tvorbu detailních analýz, studií a dalších podkladů pro rozhodování.

Intuitivní Map Manager je klíčový pomocník uživatele při zobrazování a práci s velkým množstvím komplexních prostorových informací. Map Manager využívá výhod nových zobrazovacích možností MicroStation V8 XM Edition, včetně ovládání pořadí zobrazování a průhlednosti. Pomocí Map Manager mohou uživatelé snadno vytvářet vlastní specifické mapy v režimu WYSIWYG, přičemž veškeré definice a nastavení se mohou kdykoli uložit pro pozdější opakované použití při aktualizaci dat, jejich analýze nebo tisku.

Bentley Map zásadním způsobem usnadňuje integraci všech typů podnikových i externích prostorových dat a zvyšuje tak jejich hodnotu. Díky těsnému spojení s prostředím MicroStation využívá Bentley Map i nástroje pro současnou práci s rastrovými a vektorovými daty. Bentley Map podporuje většinu průmyslových geoprostorových datových formátů a poskytuje tak ojedinělé integrující prostředí. Bentley Map může rovněž sloužit jako klient libovolného dvou-vrstvého řešení pro komunikaci s Microstation
podporovanou databází, přímé dvouvrstvé spojení s Oracle Spatial nebo třívrstvé spojení do prostředí Oracle Spatial nebo ArcGis.

Využití MicroStation V8 XM Edition

MicroStation je dnes nejvšestrannější dostupné prostředí pro tvorbu (geo)grafických 2D nebo 3D dat. Bentley Map využívá všech výhod MicroStation prostředí, včetně nástrojů pro uchopení, editaci, zobrazení a tisk. MicrStation je pro účely tvorby přesných map využíván po celém světě již více než 20 let. Bentley Map využívá všech získaných zkušeností a přidává nástroje na geoprostorové objektové modelování a nástroje interoperability. To vše při zachování výkonu a komfortu prostředí MicroStation. Bentley Map je dále navržen tak, aby přidaná hodnota dat, získaná jeho nástroji a funkcemi, byla využita i v rámci jiných řešení, např. řešení Bentley Civil pro dopravní stavby.

Nástroje pro interoperabilitu

Bentley Map poskytuje nové nástroje interoperability pro snadnou práci s ostatními GIS formáty. Podporuje přímé referencování souborů ESRI SHP, MapInfo TAB a další, popř. export dat do těchto formátů. Nástroje interoperability poskytují unikátní rozhraní pro definici importu a exportu dat, např. snadný import celé sady datových zdrojů.
Data jsou automaticky zobrazována v souřadnicovém systému, který je nastavený pro aktivní projekt (výkres/mapu). Vytvořený projekt, včetně všech grafických dat a atributů může být rovněž exportován při zachování vybraného souřadnicového systému.

XML Feature Modeling (XFM)

Bentley Map poskytuje veškeré výhody XML Feature Modeling (XFM) prostředí. Prostřednictvím aplikace Geospatial Administrator, poskytuje uživatelům a vývojářům rozhraní XFM pro vývoj vysoce interaktivních aplikací bez nutnosti programování. Takové XFM aplikace napomáhají uživatelům udržovat a třídít pravidla chování vytvořeného modelu včetně definice objektů, pravidel jejich chování, umísťování nebo vzhledu. Vytvořený XFM model rovněž zahrnuje definice datových zdrojů, které indexuje pro rychlý a bezešvý přístup a to bez ohledu na jejich formát.

Podpora topologie

Topologické operace provádí Bentley Map v režimu "za běhu" nebo "na vyžádání". Topologické vztahy jsou uchovávány přímo v DGN přesně podle pravidel Oracle Spatial. Pro uživatele, kteří si vybrali Bentely Map jako editační nástroj pro Oracle Spatial data, zajišťuje tento princip rychlé provádění komplexních analýz pro zachování plné kompatibility s původním datovým zdrojem.

Přístup k datům Oracle Spatial

Oracle Spatial je v současnosti nejrozšířenější, standardizovaný působ pro ukládání a řízení značného objemu prostorových dat. Bentley Map umožňuje přímou editaci jakýchkoliv dat uložených podle Oracle Spatial pravidel, včetně využití mechanismu "zamykání" objektů v rámci více-uživatelského přístupu. Správci dat mohou rovněž využít výhod verzování poskytovaných Oracle, pro řízení konfliktů vzniklých při procesu extrakce, aktualizace a potvrzení změn datovém zdroji, který podporuje Bentley GeoSpatial Server. Bentley Map využívá původní Oracle SPatial topology model a díky tomu přirozeně udržuje definovaná topologická pravidla a vztahy.

Prostorové analýzy a výstupy

Bentley Map poskytuje plnou škálu nástrojů pro prostorové analýzy a prezentační výstupy jako jsou např. tvorba obalových křivek (buffer zón) kolem či podél objektů, interakce objektů (překryv), plná podpora tvorby tematických map, legend, barevných škál a další. Výsledky všech provedených analýz mohou být tisknuty na tiskárně nebo plotru nebo distribuovány jako PDF soubor při zachování členění vrstev, 3D apod.

Reference

Přílohy ke stažení