CAD

Bentley InRoads Site

InRoads Site nabízejí nástroje pro návrh zemních prací a práci s digitálním modelem terénu pro stavební práce, pro projekty týkající se územního rozhodování a stavebního řízení.

Pomocí obsažených nástrojů je možné generovat vrstevnice, podélné a příčné řezy a výpočty kubatur, součástí je také výkonná souřadnicová geometrie a interaktivní návrh směrových a výškových řešení.
Projekty lze vytvářet pomocí typických řezů nebo pomocí nástrojů pro zemní práce definováním sklonů, prvků povrchu, modelováním zemních těles a dalších prvků a jejich parametrů.

Vhodné pro

Produkt pracující v prostředí MicroStationu a AutoCADu. Nabízí tvorbu digitálního modelu terénu, obecných povrchů, jednodušších liniových staveb a komunikací, u kterých není nutno použít v jednom kroku klopení a nezávislé vedení hran. Lze v něm projektovat libovolné plošné stavby, terénní úpravy a zemní stavby jako jsou skládky, terénní úpravy kolem budov, rekultivace, hrázní tělesa, koryta vodních toků, apod. Obsahuje kompletní nástroje na tvorbu směrového a výškového řešení včetně svahovacích nástrojů, generování řezů a výpočtů kubatur.

Nástroje

 • Průzkumník projektu - přehledná struktura dat projektu.
 • Tvorba DTM (digitální model terénu) - nejrychlejší modelář DTM.
 • Analýzy a editace DTM.
 • Přístup ke každému bodu modelu stávajícího i navrženého.
 • Návrh směrového a výškového řešení do tečnového polygonu (neobsahuje proti InRoads možnost volného trasování)
 • Souřadnicová geometrie - nástroje pro vytyčování a práci s body geometrie.
 • Návrh typických řezů (libovolné množství vrstev) a šablon pro svahování.
 • Jednoduché svahování.
 • Generování podélných a příčných řezů podél směrového řešení nebo grafického prvku (jeden řez může obsahovat libovolné množství řezaných povrchů).
 • Výpočty kubatur.
 • Rozšířený nástroj pro tvorbu situace a profilu.
 • Generování výkresové a textové dokumentace.
 • Interaktivní práce v libovolném podkladu CAD.

Reference

Bentley InRoads Site

Přílohy ke stažení