CAD

Bentley InRoads

InRoads představují ucelenou projektovou linku od zaměření dat v terénu přes návrh a projektovou dokumentaci až po spolupráci při realizaci stavby samotné.

InRoads nabízejí kvalitní a výkonný digitální model terénu, geometrické řešení tras s přechodnicemi, uživatelsky definovatelné typické řezy včetně klopení a nezávislého řešení sklonů a příkopů a parametricky řízené rozhodovací tabulky pro svahování. Situace, podélné řezy, příčné řezy, vrstevnice nebo stínované analytické modely lze přizpůsobit dle vašich norem firemních standardů.

Vhodné pro

Produkt pracující v prostředí MicroStationu a AutoCADu. Obsahuje kompletní SiteWorks jako jádro. Lze jej použít pro projekci libovolných liniových nebo plošných staveb jako jsou dálnice, komunikace v extravilánu i intravilánu. Pro projekci v intravilánu je zde obsažen silný nástroj nezávislé vedení hran, které umožňuje jakémukoliv bodu typického řezu přiřadit řízení směrově i výškově libovolnou křivkou, absolutní nebo relativní výškou. Tak je možné pro složitou stavbu s odstavnými plochami, parkovišti, odbočovacími pruhy použít pouze jeden řez bez složitého zadávání a výpočtů více řezů v jedné komunikaci. Je samozřejmě možné kombinovat i více typických řezů.

Nástroje

Stejné jako v InRoads Site.

Přídavné funkce

  • Volné trasování.
  • Pro rekonstrukce.
  • Regresní analýza směrového a výškového řešení.
  • Křivostní diagramy, ofsetové diagramy.
  • Hydrologické analýzy.
  • Návrh klopení.
  • Nezávislé vedení hran.
  • Kontrola návrhu.

Reference

Bentley InRoads

Přílohy ke stažení