CAD

Bentley Descartes

Bentley Descartes je jediné řešení pro práci s grafickými daty, které je skutečně integrováno do systému MicroStation a nabízí vysokorychlostní zpracování rastrových obrázků. Je v něm možné snadno uspořádávat, odkazovat, převzorkovávat a jinak upravovat libovolnou rastrovou grafiku, sestavovat působivé scény a vytvářet vizualizace včetně 3D znázornění terénu.

Pomocí integrované funkce rozpoznávání textu (OCR) a sledování řádků (Line Following) je možné snadno a rychle převádět rozmanité dokumenty. Navíc má uživatel k dispozici bohatou kolekci výkonných nástrojů pro opravy a zpracování starších výkresů.

Bentley Descartes podporuje inženýrské, mapovací a digitalizační projekty, které požadují zpracování velkých rastrových souborů (např. letecké/družicové snímky). Může být použit také pro tvorbu hybridních map, plánů a dalších dokumentů. Další charakteristikou programu je rychlost zpracování a vytvoření dat, které je možno zobrazovat a tisknout již pomocí MicroStation. Bentley Descartes může být používán i v prostředí dalších inženýrských konfigurací (GeoGraphics, Triforma).

Bentley Descartes přímo pracuje s formáty běžně používanými pro ukládání barevných rastrových dat (COT, DOQ, ECW, HMR, JPEG, JPEG 2000, TIFF, iTIFF, GEOTIFF...) i s formáty pro rastry černobílé (CALS, CIT, COT, RLE). Bentley Descartes doplňuje možnosti produktu MicroStation o ucelenou skupinu nástrojů pro konverzi dat rastrových na data vektorová a o nástroje pro jejich editaci.

Bentley Descartes využívá metody plně interaktivní dynamické transformace podle zvolených bodů. Uživatel tak může zkvalitňovat svoje data bez nutnosti zásahu do již existujícího toku dat.

Pomocí Bentley Descartes je možné

  • transformovat současně vektorovou kresbu i rastrová data
  • transformovat rastrová data nebo jejich část tak, aby odpovídala daným geometrickým podmínkám
  • transformovat vektorovou kresbu tak, aby byla v souladu s rastrovými daty

Podporuje možnost MicroStationu zobrazit rastrovou kresbu na uzavřeném prvku, a tak zobrazit letecký snímek na digitálním modelu terénu. Takto připravená data lze prohlížet v MicroStation XM.

Díky svému zaměření na inženýrské prostředí a analýzy nabízejí nástroje pro práci s rastrovými daty v produktu Bentley Descartes zobrazení rastrových dat, tisk hybridních výkresů a poloautomatickou vektorizaci. Bentley Descartes také nabízí nativní podporu tisku ve formátech PostScript a HP-RTL a umožňuje spolupráci s programy Byers PRF Generator i využívání vstupních a výstupních ovladačů této firmy.

Reference

Bentley Descartes