CAD

AutoTURN Pro 3D

AutoTURN Pro3D nabízí stejné funkce jako AutoTURN. Navíc umožňuje vytvářet 3D obalové křivky vozidel a provádět analýzy jízdy, na povrchu včetně vyhodnocení překážek ve 3D při jízdě na povrchu DTM. 

Uživatelé mohou analyzovat bezpečné vzdálenosti nastavené vozidlu ve svislém směru (stejně jako u 2D vozidel ve vodorovném směru) a vytvářet příčné řezy 3D simulace (průřez obalové křivky) pro podrobné vyhodnocení.

Nástroje návrhu a analýz ve 3D

Možnost vytvářet 3D obalové křivky vozidel pro analýzy ve 3D s ohledem na výšku a světlou výšku vozidla od terénu vozovky. Uživatelé mají také možnost zobrazovat 3D obalovou křivku karoserie vozidla a nastavit bezpečné vzdálenosti kolem vozidla.
Schopnost dynamicky vytvářet 3D simulace na vybraném terénu.
Možnost analyzovat příčný řez 3D obalové křivky v jakémkoliv místě trasy.

3D obalová křivka

Možnost generovat 3D obalovou křivku pro analýzy ve 3D prostoru s ohledem na výšku a světlou výšku vozidla. Uživatelé mají také možnost zobrazovat 3D obalovou křivku karoserie vozidla nebo nastavit bezpečné vzdálenosti kolem vozidla.

3D oblouková trasa

Možnost dynamické tvorby 3D simulace na vybraném terénu

Analýza příčných řezů

Možnost analyzovat příčné řezy 3D obalovou křivkou trasy v jakémkoliv místě podél trasy. Do výkresu lze vložit zobrazení profilu trasy, včetně příčného řezu, s popisem, zobrazením čáry křivky terénu a čar řezu vozidla, včetně kót.

Analýza světlé výšky

Možnost zobrazení profilu terénu, profilu vozidla a světlé výšky vozidla. Světlé výšky neomezí průjezd vozidla, ale lze je zobrazit podél trasy simulace, včetně zobrazení konfliktních bodů s překážkami.

Dynamické analýzy konfliktů

Možnost provádět analýzu konfliktů 3D trasy vozidla s 3D objekty v prostoru nakreslenými ve vrstvě "TSOBSTACLE".

Převod 2D do 3D

Možnost převádět 2D simulace do 3D simulací výběrem terénu. Umožňuje uživateli dokončit koncepční návrh ve 2D pomocí analýz ve 3D.

Tvorba 3D vozidel

Uživatel může nadefinovat 3D vozidla s použitím již vytvořených 2D vozidel jednoduše použitím již připravených definicí profilů nebo pomocí vlastní vytvořené křivky tvaru profilu.

Světlá výška

Uživatel může definovat 3 různé hodnoty světlých výšek vozidla (přední přesah, rozvor a zadní přesah) plus hodnoty zkosení předního a zadního přesahu vozidla. Tyto parametry pak AutoTURN používá pro simulaci čar v příkazu Analýza světlé výšky.

Vytvořit 3D simulaci

Tvorba 3D simulace podél již definované křivky, např. trasy směrového řešení.

Reálná 3D vozidla

Uživatel může využít jakýkoliv 3D model ve formátu CAD a vložit jej do AutoTURNu pro 3D animace.

Bezpečné vzdálenosti pro obalové křivky/příčné řezy

Možnost zadat hodnotu odstupu pro definici bezpečné vzdálenosti pro 3D obalovou křivku a tvorbu příčného řezu.

Zobrazení okna příčného řezu

Umožňuje uživateli sledovat animaci průjezdu vozidla přímo dynamicky ve vykresleném okně řezu.

Kompatibilita

  • AutoCAD 2007 – 2015 (s výjimkou AutoCAD LT)
  • AutoCAD® Civil 3D® 2010 – 2015 trasy
  • MicroStation V8 XM, V8i
  • Bentley® PowerDraft (XM, V8i), PowerCivil (V8i)
  • Bentley® Power GEOPAK (V8i), Power InRoads (V8i)
  • Bricsys® BricsCAD® (Pro and Platinum) V13 - V14
  • ZWSOFT® ZWCAD+TM 2014
  • Plná podpora 32 a 64-bit operačních systémů

Systémové požadavky

  • Pracovní stanice: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows® 8 
  • Síť: Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012 

Reference

Video

AutoTURN Pro 3D

Přílohy ke stažení