CAD

AutoTURN

Výkonný CAD software pro analýzu obalových křivek a simulaci pohybů vozidel.

AutoTURN

Nabízí řešení průjezdnosti vozidel a složitých dopravních situací v interavilánu a extravilánu s minimálním úsilím. Je určen pro dopravní a stavební inženýry, architekty a konstruktéry k vyhodnocení projektů s použitím normových nebo specializovaných vozidel pro všechny typy projektů silnic, dálnic a místních komunikací.

Díky svým unikátním funkcím, intuitivnímu uživatelskému rozhraní a databázi norem a směrnic pro definici minimálních poloměrů otáčení a tvorbu vlečných křivek pro jednotlivé státy (např. TP171, ČSN 736056), je AutoTURN světově nejpoužívanější software svého druhu.

Šetří čas, šetří peníze

AutoTURN umožní vyřešit průjezd vozidel během několika minut. A kratší doba strávená na návrhu = nižší náklady projektu.

Více času na návrh

AutoTURN nabízí přehledné metody návrhu a intuitivní funkce, které vám umožní pracovat mnohem efektivněji.

Zvýšená produktivita práce

Umístění vozidel jedním kliknutím a úpravy tras maximálně usnadňují aktualizaci simulací

Vizuální prezentace návrhu

Zvýšení vizuální kvality projektů, dostatek informací pro jejich schválení.

AutoTURN

Pokročilá vizualizace

Software umožňuje úpravy tvaru vozidla pomocí zkosení nebo zaoblení podle potřeb uživatele a použití reálných tvarů půdorysu vozidla včetně všech detailů při generování návrhů vlečných křivek vozidel. Uživatel může využít funkci řízení animace průjezdu vozidla pomocí nového dialogu, vygenerovaná data lze použít pro animační program Transoft Solutions InVision.

Pokročilé možnosti návrhu

Adaptabilní simulace vozidel lze v nové verzi přímo provázat s CAD geometrií, díky čemuž je možné generovat simulace podél definované trasy s odstupem nebo v ose vozidla. CAD geometrie může zahrnovat úsečky, oblouky, křivky, složené řetězce a také trasy generované programem AutoCAD Civil 3D. Obalové křivky vozidla jsou automaticky aktualizovány při jakýchkoliv změnách „rodičovské" geometrie, ke kterým často dochází v procesu návrhu.

Detekce kolizí

Okamžitá zpětná vazba detekce kolizí obalové křivky simulace vozidla a reálných objektů komunikace. AutoTURN při průjezdu vozidla dynamicky zobrazuje kolizní body s prvky na trase, jako jsou obrubníky, středové ostrůvky, dopravní značky a světelná signalizace, umístěné ve výkresu. Pro časté změny návrhu, jako je změna trasy vozidla nebo naopak posun, přidání nebo smazání prvků na komunikaci, AutoTURN nabízí možnost aktualizace již vykreslených simulací, a tím i aktualizaci kolizních bodů. Bez nutnosti nového vykreslování simulace tak uživatel vidí aktuální místa kolizí v souladu se změnou v projektu.

Pokročilé simulace vozidel

Pomocí technologie nástrojů SmartPath pro tvorbu a vykreslení obalových křivek vozidla lze simulovat pohyb vozidel v těsných prostorech. Nastavení základních parametrů a intuitivní metoda hledání řešení eliminuje kolize vozidla a jeho částí s obrubníky, chodníky a jinými vozidly.

Další zajímavé funkce

 • Rohová trasa s nájezdem - nástroj, který dle Vámi zadaných parametrů modeluje lépe pohyby dlouhých a kloubových vozidel a řeší reálněji situace pomocí nájezdu do ostrých zatáček.
 • Úhel natočení - nástroj pro zadání úhlu otáčení; automaticky generuje manévr otáčení výběrem libovolné hrany ve výkresu, jako je například nákladní záliv pro couvání nebo okraj vozovky pro zadání směru větve výjezduv křižovatce.
 • Vložit simulaci s odstupem - zachování minimální vzdálenosti kol nebo hrany vozidla od vybrané hrany při jízdě v pomalé rychlosti; program automaticky hledá a kreslí optimální trasu při zachování minimální vzdálenosti od zadaného prvku.

AutoTURN je program jednoduchý na ovládání a obsluhu, pracující v základním CAD prostředí.

Program používají tisíce inženýrů a projektantů v 80 zemích celého světa. Stávající verze obsahuje kromě norem pro jednotlivé státy celého světa také knihovnu aut a vlečných/obalových křivek dle ČSN (Vzorové listy Ministerstva dopravy ČR - Odbor pozemních komunikací) a také knihovnu vozidel dle nového TP 171 (pro Ministerstvo dopravy vydalo Centrum dopravního výzkumu). Níže najdete několik dalších ukázek z aplikace.

 • Možnost generovat těsné průjezdy u simulací s odstupem.
 • Tvorba „přizpůsobivých" simulací, jejichž trasa se upravuje podle úprav na provázaných trasách.
 • Přehrávání simulace průjezdu pomocí animačního dialogu.
 • Analýzy konfliktů vozidla s překážkami.

Aktuální verze AutoTURN 8.2

Popis všech novinek najdete v přílohách ke stažení

Kompatibilita

 • AutoCAD 2007 – 2015 (s výjimkou AutoCAD LT)
 • AutoCAD® Civil 3D® 2010 – 2015 trasy
 • MicroStation V8 XM, V8i
 • Bentley® PowerDraft (XM, V8i), PowerCivil (V8i)
 • Bentley® Power GEOPAK (V8i), Power InRoads (V8i)
 • Bricsys® BricsCAD® (Pro and Platinum) V13 - V14
 • ZWSOFT® ZWCAD+TM 2014
 • Plná podpora 32 a 64-bit operačních systémů

Systémové požadavky

 • Pracovní stanice: Windows XP, Vista,Windows 7, Windows® 8 
 • Síť: Windows® Server 2000, 2003, 2008 - 2012

DEMO zdarma

Výuková videa

Reference

AutoTURN

Přílohy ke stažení