Ročenka 2022: podívejte se na to nejzajímavější z naší práce

Podívejte se, na co všechno jsme u nás ve VARS hrdí za loňský rok. Nejúspěšnější projekty, nové výzvy, ocenění a hlavně spousta práce, která nám dělala radost a vám pomůže k lepšímu cestování. 


Druhá sezóna ISUDaS

V listopadu začaly stovky vozů zimní údržby po celém Česku druhou funkční sezonu pod dozorem systému ISUDaS. K dnešnímu dni už mají najety řádově miliony kilometrů. Jak systém funguje a jak pomáhá kontrolovat výkony zimní údržby se dočtete ZDE.

Řídicí systém pro zdvižné mosty na Vltavě

Vraňansko-hořínský kanál je unikátní vodní dopravní cesta na Vltavě, která lodím umožňuje splout soutok s Labem. Téměř 120 let stará stavba prošla rekonstrukcí, během které byly instalovány zdvižné mosty. Díky nim mohou kanálem proplout vyšší lodě. A jejich provoz na jedinečné památce řídí systém od VARS.

CleveRA tým v Řecku

Zimní období, kdy v Česku nemůžeme náš měřicí vůz CleveRA Car využívat, jsme využili k misi v Řecku. Náš tým tam naměřil podrobná data o dvousetkilometrovém úseku dálnice mezi městy Elefsina a Patra na ostrově Korinthos. Víc o měření v Řecku si můžete přečíst ZDE. Další vzorové měření v zahraničí jsme realizovali na Slovensku pro Národnu dialničnu spoločnosť na úseku dálnice D2.

4668

 

Geoportál dopravní infrastruktury pro Plzeň a Moravskoslezský kraj

Hned pro dva kraje jsme zpracovali geoportály dopravní infrastruktury, které jim a jejich správcům komunikací pomohou lépe hospodařit s komunikacemi. Za portál pro Moravskoslezský kraj jsme získali i ocenění.

Obnova aplikací ŘSD po hackerském útoku

Jednou z největších výzev letošního roku pro nás byla obnova systémů a aplikací pro Ředitelství silnic a dálnic, jejichž systém byl v květnu zasažen masivním hackerským útokem.

Mobilní liniové řízení pro ŘSD

V létě jsme na vybraných místech dálnic v Čechách otestovali systém mobilního liniového řízení, který výrazně pomáhá snížit riziko vzniku kolon nebo nehod v místech před dopravním omezením. Jak „mobilní liniovka“ funguje a jaké jsou první zkušenosti s jejím použitím, si můžete přečíst ZDE.

4667

 

Dopravní dispečink pro České Budějovice

V Českých Budějovicích jsme v závěru roku spustili zkušební provoz Dopravního informačního řídicího centra, které městu přinese mnohem efektivnější a chytřejší možnosti řízení dopravy. Podrobnosti o projektu najdete ZDE.

Pasportizace telematického majetku pro TSK

Pro pražskou Technickou správu komunikací jsme implenetovali systém, který procesním způsobem řeší správu telematických zařízení. Kromě samotné evidence majetku a jeho dokumentace naše řešení sleduje funkčnost zařízení, jejich chybovost nebo poruchovost. Správce díky tomu má kromě přehledu i skvělý podklad pro rozhodování o hospodaření s majetkem a jeho obnově.

Systém hospodaření s vozovkou pro ŘSD

Loňský rok jsme věnovali optimalizaci komplexního systému, který ŘSD umožňuje efektivně hospodařit s jimi vlastněnými komunikacemi. Během roku jsme sbírali zpětnou vazbu od personálu, který se systémem pracuje, a na základě ní jsme optimalizovali nastavení algoritmů a uživatelské rozhraní.

Projekty v rámci programu Věda a výzkum

Za zmínku stojí především dvě zajímavá řešení – prvním je systém měření reflexivity dopravního značení, který jsme dotáhli do fáze užitného vzoru. A druhým je projekt Czone – systém pro správu uzavírek, který digitalizuje a ulehčuje proces schvalování uzavírek.

Měření povrchu komunikací pro ŘSD a fokus na mikrotrhliny

Dokončili jsme velký čtyřletý projekt, který zahrnoval měření povrchu komunikací vlastněných ŘSD. Za dobu trvání projektu proběhlo měření čtyřikrát na celé síti dálnic a dvakrát v etapách i na síti silnic I. třídy. Souběžně s tímto projektem běží i projekt měření mikrotrhlin v betonových površích, který nyní vstoupil do třetího roku ze čtyř.

Silní hráči na trhu s CAD software

V loňském roce jsme dál posilovali naši pozici v dodávkách software pro projektování staveb.  Realizovali jsme téměř 400 obchodů s různými typy licencí, noví zákazníci tvořili přibližně desetinu.

Digitální technická mapa železnic SŽ

VARS je součástí týmu, který implementuje Informační systém Digitální technické mapy SŽ. Je to první velká zakázka, které se na SŽ účastníme. Odpovědní jsme za modul primárních dat.

Eurisportal.eu

Dokončen byl informační portál pro říční dopravu, na kterém jsme se podíleli jako členové konsorcia. Celoevropský systém poskytuje datovou základnu pro plavební dopravu na českých řekách. Jeho výstupy jsme využili mimo jiné i u projektu řízení zvedacích mostů na Vraňansko-hořínském kanálu.

Rozvoj technologií pro Národní dopravní informační centrum

V průběhu roku jsme se v rámci servisních služeb pro NDIC soustředili i na další rozvoj systému. Jednou z klíčových novinek je úprava technologie FCD tak, aby Ředitelství silnic a dálnic mohlo modelovat dopravní proud kamionové dopravy nezávisle na osobní dopravě.