VARS BRNO a.s. získal prestižní ocenění Česká dopravní stavba roku 2013

VARS BRNO a.s. patří k předním českým inovativním firmám, reflektuje aktuální trendy a výrazně tak přispívá k rozvoji bezpečné, moderní a efektivní dopravy. Tyto vlastnosti se promítly do projektu „Řešení poskytování dopravních informací řidičům v Praze“, který získal hlavní titul dopravní stavba roku 2013 v kategorii technologie.

Předání titulů a cen 11. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2013 proběhlo 16. června již tradičně v Betlémské kapli v Praze. Ondřej Pokorný, ředitel divize ITS spol. VARS BRNO a.s. převzal z rukou ministra dopravy ČR, Antonína Prachaře,  ocenění v kategorii technologie za projekt „Řešení poskytování dopravních informací řidičům v Praze“. A jedinečnost tohoto projektu ocenila také Společnost pro rozvoj silniční dopravy. 2467

Vítězný projekt

Základem vítězného projektu „Řešení poskytování dopravních informací v Praze“ byla modernizace a obnova stávajícího systému poskytování dopravních informací a zároveň dodávka, montáž a zprovoznění 51 informačních tabulí. Základem fungování tohoto systému jsou tzv. scénáře dopravy reagující na výskyt dopravních událostí a zajišťující automatické zobrazení informací na příslušných informačních tabulích.
Jedinečnost řešení spočívá v integraci veškerých komponent řízení dopravy do jednoho systému. Tím je zaručeno, že řidiči dostávají ve stejný okamžik konzistentní informace o aktuální dopravní situaci prostřednictvím informačních tabulí, webu, mobilní aplikace nebo radiového vysílání. 

Komise ocenila nejen samotnou realizaci projektu v čase a kvalitě, ale především její inovativnost. Vítězný projekt je první implementací v ČR s použitím moderních plnomaticových, plnobarevných RGB informačních tabulí. Vlastnosti této inovativní technologie umožňují zobrazení aktuálních zátěžových map v barevném provedení. Je to současný trend v oblasti ITS a dopravy, který byl prezentován na ITS kongresu před několika lety.


„Vždy se snažíme být inovativní a jsem rád, že s touto strategií jsme uspěli také na poli dodávek telematických zařízení", dodává Ing. Tomáš Miniberger, generální ředitel spol. VARS BRNO a.s.

2465  2468
Informační tabule znázorňující stupeň dopravy a informace o dopravní situaci

Cílem soutěže, vypisované tradičně Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury, je profesionální prezentace oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.


Soutěž se konala pod záštitou premiéra ČR, předsedy Senátu ČR a řady dalších osobností. Závěrečného galavečera se zúčastnilo mnoho významných osobností z profesního, akademického i politického oboru stavebnictví a dopravy. Organizátorem soutěže je TOP EXPO CZ, s. r. o. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.