CleveRA

Systém hospodaření s mosty

2895

Systém hospodaření s mosty (Bridge Management System - BMS) je expertní systém s celorepublikovou působností, který slouží k evidenci mostních objektů, propustků (do budoucna i tunelů) pro všechny správce pozemních komunikací, k posuzování mostních objektů z hlediska jejich stavu, zatížitelnosti a použitelnosti a ke stanovení nutné údržby, oprav nebo rekonstrukce. Systém je výsledkem projektu výzkumu a vývoje financovaného z prostředků Ministerstva dopravy a bylo vytvořeno sdružením "Sdružení PONTEX VARS-Viapont".

Klíčové vlastnosti a přínosy

 • Využívá data centrální evidence pozemních komunikací, jednoznačně identifikuje jednotlivé mostní objekty a eviduje o nich důležité informace.
 • Poskytuje údaje o provedených prohlídkách mostních objektů v chronologickém pořadí.
 • Registruje údržbové práce a opravy.
 • Je snadno rozšiřitelný o další uživatele a data.
 • Umožňuje propojení na externí, zejména GIS systémy.
 • Je připraven na propojení s aplikacemi hospodaření s vozovkou a správa majetku a pasport.
 • Umožňuje celkové propojení silniční sítě ze všech hledisek – globální pohled na správu komunikací.

Reference

Systém používají pro evidenci mostních objektů: ŘSD ČR, všechny kraje a správci komunikací velkých měst – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň.
V systému je registrováno více jak 500 aktivních uživatelů.
V systému je v současné době evidováno celkem 19 625 mostů, z toho:

 • 921 na dálnicích
 • 3 475 mostů na silnicích 1. třídy
 • 12 658 mostů na silnicích 2. a 3. třídy
 • 2 571 mostů ve městech

V současné době se dokončuje nová verze BMS, která bude mít nový uživatelsky vstřícnější design, budou doplněny další potřebné atributy u pasportu a inspekcí mostů, přibude možnost evidence tunelů.