Rozšíření kvalifikace pro práci v GIS se zaměřením na ArcGIS for Desktop

A – kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako „Prohloubení kvalifikace úředníků územně správných celků v geoinformatice

Kurz se zaměřuje na pokročilejší práci v ArcGIS Pro a předpokládá znalost základních principů GIS v SW ArcGIS. Účastníky kurzu seznámí s dalšími variantami uložení dat v prostředí Esri produktů, o rozdílných možnostech práce s popisky dat a o automatizaci nástrojů z Geoprocessing Tools. Část se soustředí i na rastrová data připojená do ArcGIS Pro, tvorbu atlasů pomocí řízených datových schránek či na export map do různých výstupních formátů. Po absolvování kurzu obdrží účastníci potvrzení o absolvování akreditovaného programu.

Obsah kurzu (pdf)

Délka kurzu: 2 dny

Pro rezervaci termínu nás kontaktujte na academy@vars.cz