Seznam školení GIS

Kurzy

První kroky v GIS a v ArcGIS Desktop

(Představení geografických informačních systémů (GIS) v prostředí ArcGIS Desktop)

Základy práce v GIS se zaměřením na ArcGIS Desktop

A (Základy použití geografických informačních systémů ve veřejné správě)

Rozšíření kvalifikace pro práci v GIS se zaměřením na ArcGIS Desktop

 (Prohloubení kvalifikace úředníků územně správních celků v geoinformatice)A

Základy ArcGIS Pro - přechod z ArcMap

(Základy práce v ArcGIS Pro pro uživatele ArcGIS for Desktop)

A = akreditovaný vzdělávací program Ministerstva vnitra ČR, jeho absolvováním získáte certifikát MV ČR

Pro další informace a rezervaci nás kontaktujte na academy@vars.cz

Témata pro konzultace a individuální školení  

 • Pokročilé techniky zpracování dat v GIS se zaměřením na ArcGIS Desktop
  (Geodatabáze – domény a subtypy, indexy; Pokročilá editace; Topologie; Geoprocessing – nastavení a prostředí, pokročilé nástroje; Python okno; ModelBuilder)
 • Práce s geodatabází v ArcGIS Desktop
  (Definice, dělení a srovnání geodatabází; Výhody geodatabáze; Srovnání licencí; Tvorba geodatabáze a jejích složek; Anotace, domény a subtypy)
 • Pokročilá práce s geodatabází v ArcGIS Desktop
  (Dělení a srovnání geodatabází; Výhody geodatabáze; Anotace; Přílohy; Relace a vazby, Topologie a sítě; Tipy a triky – export do XML)
 • Práce s víceuživatelskou geodatabází s využitím MS SQL Serveru
  (Vlastnosti a využití; Licencování; SDE schéma; Připojení; Objekty geodatabáze; Datové typy; Verzování; Distribuované databáze; Využití jazyka SQL)
 • Základy ArcGIS Enterprise
  (Licence; Instalace; Architektura; Základní složky - Portal for ArcGIS, ArcGIS Server, Data Store; Sdílení a publikace; Propojení s ArcGIS Desktop)
 • Správa ArcGIS Server
  (Základní administrace; Registrace datových úložišť; Nastavení služeb; Tvorba mapové Cache; Web Adaptor IIS; Správa uživatelů a rolí, Čtení logů; Rest rozhraní; Federace; Základy rozšířené správy)
 • Správa Portal for ArcGIS
  (Základní rozhraní; Hlavní a doplňkové licence; Správa uživatelů – typ, role, skupiny; Správa obsahu – sdílení, skupiny, vkládání a stažení objektů, metadata; MapViewer; Nastavení – servery, mapa, zabezpečení)
 • Základy ArcGIS Online
  (Základní rozhraní; licencování; správa; MapViewer a MapViewer Classic; Tvorba map; Analýza; Sdílení)
 • Základy Web AppBuilder
  (Šablony; Úprava šablony a nastavení; Webová mapa; Widgety a jejich nastavení; Uživatelské widgety; Web AppBuilder developer edition)
 • Mapové služby v ArcGIS
  (Definice, význam a využití mapových služeb; Dělení mapových služeb; Publikace mapových služeb na ArcGIS Server, Správa a nastavení – Portal for ArcGIS vs. ArcGIS Server; Použití mapových služeb; OGC služby; Metadata)
 • Tvorba mapových výstupů v ArcGIS
  (Vytvoření mapy – pořadí vrstev, symbologie, popisky; Volba měřítka a formát papíru; Vložení a editace základních kompozičních prvků; Možnosti vložení dalších prvků; Možnosti exportu)
 • Možnosti editace v ArcGIS
  (Představení editačních nástrojů s důrazem na novinky; Editace pomocí roztříděné symbologie; Přednastavení atributů; Pokročilá editace; Editace se správnou topologií; Sdílená editace)
 • Práce s tabulkami v ArcGIS
  (Použití, editace a tvorba tabulkových dat; Datové typy a Aliasy; Výběrové dotazy nad tabulkou; Kalkulátor polí – jazyk Python a Arcade; Tvorba bodové vrstvy z tabulky; Propojení tabulek a relace; Tabulky ve výkresu; Nástroje pro správu tabulky z Toolboxu)
 • Práce s popisky v ArcGIS
  (Úvod do tvorby popisků; Panel nástrojů Popisky; Nastavení vlastností popisků – váhy, umístění, překryvy a duplicity; Práce s anotacemi – tvorba, vlastnosti a editace)
 • Práce s rastry v ArcGIS
  (Představení rastrů – struktura, formáty, typy; Načtení rastrů do ArcGIS Desktop – pyramidy, mozaiky, katalog rastrů, histogram; Nastavení symbologie; Nástroje pro práci s rastry – ořez, klasifikace, mapová algebra, tvorba rastru, tvorba DMR; Georeferencování a vektorizace rastrů)
 • Práce s CAD daty v ArcGIS
  (Práce s CAD daty bez importu; Import dat do prostředí ArcGIS; Změna formátu; Dávkové zpracování, dotazování a analýzy; Plochování, naplnění hodnoty; Exporty z ESRI)
 • Novinky v ArcGIS Enterprise 10.x (Přechod ze starších verzí ArcGIS Enterprise)
  (Instalace, architektura; Administrace, možnosti připojení a zabezpečení; Publikace služeb; Python; ArcGIS Pro; Rozšíření; Webové rozhraní)

Pro další informace nás kontaktujte na academy@vars.cz