Profil společnosti

VARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní a chytrá řešení pro dopravní telematiku, správu majetku a GIS. Jádrem těchto řešení jsou softwarové aplikace odrážející nejnovější trendy v oblasti informačních technologií a zákazníkům přináší zcela nové možnosti za vysoce konkurenčních podmínek.

Společnost byla založena v roce 1995 v Brně, v technologickém centru České republiky. V průběhu let se vyprofilovala jako lídr v několika oblastech:

 • Oblast ITS (Intelligent Transport Systems).
 • Oblast hospodaření s pozemními komunikacemi (Road Asset Management).
 • Oblast správa vodních cest a hospodaření na vodních plochách.
 • Oblast správy majetku, tvorby a prezentace geografických dat založené na GIS (Geographic Information System)

Poskytuje také související GIS a CAD systémy a IT infrastrukturu.

Společnost si pro tvorbu inovativních řešení vybudovala zázemí v týmu vlastních zaměstnanců – oborových i IT specialistů, kteří pracují rovněž na projektech vývoje a výzkumu a spoluvytváří firemní know – how, které respektuje oborové trendy a aktuální i budoucí potřeby zákazníků. Poskytuje rovněž navazující služby - konzultace, návrh řešení, přizpůsobení a vývoj, implementaci, 24/7 podporu a školení. Aktivně rozšiřuje své znalosti účastí na mezinárodních konferencích a expertních fórech.

 

Společnost VARS BRNO je od 1. 8. 2014 součástí jedné z nejvýznamnějších nadnárodních skupin VINCI Energies. VINCI Energies je členem francouzské skupiny VINCI – jednoho z předních světových aktérů v oblasti výstavby a správy dopravních infrastruktur, který se specializuje zejména na zavádění, vybavování a optimalizaci energetické, dopravní a průmyslové infrastruktury a přispívá k rychlému šíření inovativních informačních a komunikačních technologií. Skupina disponuje více jak 65.400 zaměstnanci v 51 zemích světa a obratem přesahuje 10,2 mld EUR ročně. Každá obchodní jednotka, z celkových 1600, si zachovává svou autonomii a vždy nabízí řešení založené na znalosti a know-how sdílené v rámci celé skupiny VINCI s ohledem na lokální podmínky.

Mezi nejvýznamnější klienty VARS BRNO a.s. patří: ministerstvo dopravy, krajské úřady a krajská města, správci komunikací, plavební správa a podniky povodí, dopravní a výzkumná centra, projektanti a další.

Inteligentní dopravní systémy

Pro oblast dopravní telematiky vyvinul VARS BRNO a.s. modulární systém SMARTiC, který pokrývá především:

 • sběr a zpracování dopravních dat (stav a stupeň dopravy, výpočet dojezdových dob, spojité zátěžové mapy),
 • dispečerský dohled, adaptivní řízení provozu (pomocí definovaných řídících scénářů),
 • poskytování dopravních informací (webové a mobilní aplikace, TMC, V2I,…),
 • analytické aplikace pro dopravní inženýry.

Více o systému SMARTiC ZDE.

Hospodaření s pozemními komunikacemi

Pro oblast správy majetku dopravní cesty vyvinul VARS BRNO a.s. modulární systém CleveRA, zaměřený na komplexní proces hospodaření s pozemními komunikacemi. Obsahuje:

 • diagnostiku, sběr a organizaci dat proměnných a neproměnných parametrů komunikací (měření multifunkčním vozidlem, podrobná diagnostika),
 • pasportizaci komunikací (včetně pořizování panoramatických snímků v návaznosti na technologii mobilního mapování a laserscan),
 • sadu aplikací podporující běžnou údržbu pozemních komunikací (dispečerský kontrolní systém, elektronický plán zimní údržby, deník zimní údržby, provozně výrobní plán, hospodaření s ostatními objekty),
 • expertní systémy hospodaření s majetkem (hospodaření s vozovkou, hospodaření s mosty)
 • aplikace podporující manažerské rozhodování.

Více o systému CleveRA ZDE.

GIS a CAD

Softwarová řešení založená na platformě IntelliGeo:

 • systém pro tvorbu plavebních map a distribuci informací na plavebních cestách ČR,
 • systém měření hloubek a sedimentů ve vodních tocích a nádržích,
 • geoportály pro publikování interaktivních mapových aplikací a cykloportály,
 • systém pro správu majetku a dokumentů zejména pro areály podniků,
 • další aplikace GIS ve veřejné správě.

Více o GIS ZDE.

CAD pro projektování dálnic a silnic, železnic, vodohospodářských a inženýrských staveb.

Více o CAD ZDE.

VARS ACADEMY

V oblasti GIS a CAD nabízíme akreditované i neakreditované kurzy a uživatelské semináře na vybraná a aktuální témata.
Více o VARS ACADEMY ZDE.

Společenská odpovědnost

VARS dbá na společenskou odpovědnost firem, což se projevuje zejména v transparentnosti (společnost pravidelně zveřejňuje své výroční zprávy a auditované účetní závěrky), filantropii (sponzorství Masarykova onkologického ústavu, sportovních akcí) a v neposlední řadě v environmentální oblasti.

Ocenění

Za Komplexní systém řízení dopravy využívající LRS (Liniový referenční systém) na bázi ArcGIS byla společnost oceněna společností ESRI titulem Aplikace roku. Oceněna byla zejména inovativnost, komplexnost a využití GIS v této oblasti. Trvale pozitivní ekonomické výsledky byly oceněny 2. Místem v prestižním žebříčku českých TOP firem.