Ostatní školení

Centrální evidence uzavírek

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR pod názvem „Centrální evidence uzavírek“
V současné době většina silničních správních úřadů všech stupňů zadává dopravní informace o uzavírkách a zvláštním užívání v rámci ČR do informačního systému Centrální evidence uzavírek (CEU). Způsob sběru informací o uzavírkách a zvláštních užíváních je uveden v § 29a, odst. 4 a 5 zákona 13/1997 Sb.

V červenci  2012 byla spuštěna nová verze systému Centrální evidence uzavírek (CEU) a v dubnu 2014 byl systém rozšířený o možnost vytvářet Rozhodnutí přímo v aplikaci CEU. Školení je určeno pro nové i stávající uživatele a budete na něm seznámeni nejen s novým modulem pro tvorbu rozhodnutí, ale bude probrán celý systém.

Délka kurzu: 2 hodiny

Pro rezervaci termínu nás kontaktujte na academy@vars.cz