ISUD - elektronická revoluce v práci ŘSD

Značným krokem v modernizaci podpory pracovních procesů znamená tento projekt pro Ředitelství silnic a dálnic. Tam, kde ještě doposud vládla papírová válka nyní nastupuje zlom směrem k digitálnímu světu a s tím související zjednodušení práce.

Informační systém pro údržbu dálnic připravila společnost VARS BRNO a.s. ve sdružení s R ALTRA. Byl úspěšně dokončen pilotní provoz, během něhož se na jednom vybraném SSÚD systém v praxi ověřoval. Nyní bude následovat jeho rozšíření na všechna dálniční pracoviště RŠD.

ISUD přináší hlavně zjednodušení práce a provázání procesů ŘSD

Nový systém postihuje kompletní agendu SSÚD:

  • sledování vozidel,
  • plány údržby,
  • deníky údržby.

Mnohé z toho doposud bylo řešeno v papírové formě, která je na zpracování zdlouhavá a v dnešní jinak elektronické době neefektivní. Přechodem do digitální formy také odpadají ruční přepisy mezi systémy - nový systém ISUD efektivně propojuje i všechny doposud používané programy od sledování docházky až po ekonomické oddělení.

Elegantní dohled nad prací v terénu

Činnost dispečerů velmi zpřehlední a zjednoduší nový systém sledování vozidel, který je nedílnou součástí ISUD. Všechna vozidla byla v rámci tohoto projektu vybavena jednotkami pro sledování polohy. Prostřednictvím navazujícího SW má dispečer přehled o aktuální poloze všech vozidel a i zpětně lze dohledat veškerý pohyb včetně prováděné údržby a personálního obsazení.

4354