Dodávka Pavement management systému pro správu letištní plochy na letišti Václava Havla

  • Úplná evidence provedených prohlídek a nalezených závad, včetně řízení procesů odstranění závad na veškerých letištních plochách.
  • Mobilní klient k zaznamenávání závad přímo v terénu i s GPS lokalizací. Webová aplikace pro vyhodnocení získaných dat spolu s návrhem postupu na odstranění závady. Podrobná analýza stavu povrchových vlastností letištních ploch pomocí multifunkčního diagnostického vozidla.