Dodávka licence kontrolního silničního systému Ředitelství silnic a dálnic ČR

  • Zavedení jednotného postupu při řešení požadavků na údržbu – sběr, zadávání a odstranění závad a sledování prohlídek na silniční síti v majetkové správě ŘSD ČR v aplikaci pro jejich evidenci.
  • Evidence záruk – jednotný postup při zaznamenávání a kontrole záručních lhůt.
  • Webová aplikace instalována v síti Ředitelství silnic a dálnic ČR, dostupná online také zhotovitelským firmám. Mobilní klient pro práci v terénu.
  • Projekt pokrývá 5 808 kilometrů komunikací I. třídy a 136 km rychlostních silnic.
  • Kontrolní systém pro evidenci závad a postupu při jejich odstranění je používán také Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje.

Společnost VARS BRNO je exkluzivním partnerem společnosti VIAGROUP, resp. DEIGHTON pro konzultace, implementace, prodej a podporou systému dTIMS.