Zimní údržba pod dozorem. Pro ŘSD ji kontroluje systém VARS

4158 pracovníků, 1284 vozidel zimní údržby. To je “tým“, na který dohlíží pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic systém ISUDaS.  Správce dálnic a silnic první třídy díky němu má dokonalý přehled o tom, jakou práci odvedli.

Novinka

14 února 2023

Zimní údržba pod dozorem. Kontroluje ji systém VARS

4158 pracovníků, 1284 vozidel zimní údržby. To je “tým“, na který dohlíží pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic systém ISUDaS.  Správce dálnic a silnic první třídy díky němu má dokonalý přehled o tom, jakou práci odvedli.

„Cílem systému je maximálně zautomatizovat vykazování a kontrolu činnosti zimní údržby. Týká se to skutečně odvedené práce i toho, jestli byla při daném počasí adekvátní,“ říká ředitel projektu Radim Kostrhoun z VARS BRNO.

Kromě vlastních zaměstnanců a vozidel ŘSD je do zimní údržby zapojeno dalších 14 dodavatelů, kteří se převážně starají o silnice I. třídy. Zkoordinovat a pohlídat, aby údržba byla efektivní, může znamenat významné úspory v času a přeneseně i ve finančních prostředcích.

Rozhraní pro plánování údržby v systému ISUDaS

ISUDaS – informační systém údržby silnic a dálnic – je složený z celkem dvanácti modulů, které pokrývají celé spektrum údržby silnic a dálnic. Nejen té zimní, ale i letní. Těžiště je ale nepochybně v zimní údržbě, která je mnohem náročnější jak z pohledu objemu výkonů, tak i jejich nenadálostí. V takové situaci se velmi těžko kontroluje, jestli údržba probíhá efektivně. A právě to řeší systém ISUDAS.

Co všechno tedy ISUDaS „hlídá“? „Systém kontroluje polohy všech 1284 vozidel při výkonu zimní údržby, která jsou v systému zahrnuta. ŘSD tedy přesně ví, kde a jaký výkon zimní údržby vozidla prováděla. Okruhy, po kterých vozy silničářů jezdí, jsou také plánovány v systému ISUDaS. Systém u plánování pochopitelně zohledňuje i vytíženost jednotlivých úseků. Tak aby nejdřív byly ošetřené ty s největším provozem, nebo ty nejrizikovější.

Dalším obrovským pomocníkem pro správce silniční sítě – v tomto případě ŘSD ČR – je vedení deníku údržby. V systému je přesně zaznamenáno, kolik pracovníků údržby je na směně, kolik v pohotovosti. Záznam každé směny je chronologický, je tedy přesně vidět, kdy a jaké vozy vyjely na silnice.

Rozhraní pro kontrolu adekvátnosti výkonů v systému ISUDaS

Tou hlavní oblastí, kterou ISUDaS efektivně řeší, je ale kontrola. U tak nahodilého jevu, jako je sněžení nebo třeba náledí, a při počtu vozidel a lidí zapojených do celé údržby, je velmi těžké zajistit, aby všechna práce byla správně vykázána. A o to se ISUDaS dokáže postarat. Pohlídá jak samotné výkony, které si přebírá z telemetrických dat samotných vozidel, tak i jejich výkazy a fakturaci. A dokáže i upozornit na neadekvátní údržbu. „Pokud zjistíme nějakou odchylku – typicky že údržba probíhala, i když tomu neodpovídaly povětrnostní podmínky – dokáže ISUDaS na takovou událost upozornit,“ vysvětluje Radim Kostrhoun.

Ze všech těchto dat dokáže systém vytvořit ucelené podklady pro controlling a zároveň poskytnout argumenty, pokud by bylo třeba práci dodavatelů reklamovat nebo rozporovat. Reporty lze sledovat v podstatě v reálném čase. Generují se automaticky a kdokoliv odpovědný do nich může nahlédnout což je pro ŘSD obrovským přínosem.

Dále by vás mohlo zajímat

NOVINKA