Dispečink nové generace pro České Budějovice jde do testovacího provozu

Nové dopravní informační a řídicí centrumna jednom místě sdruží informace z několika zdrojů – dispečink budou společně obsluhovat městští policisté a pracovníci dopravního podniku. Sídlit bude v Horní ulici v budově dopravního podniku. Ta prošla stavební úpravou, nyní jsou v ní instalovány potřebné technologie a pracoviště se chystá na spuštění tříměsíčního ověřovacího provozu. 

Novinka

01 března 2023

Dispečink nové generace pro České Budějovice

Nové dopravní informační a řídicí centrum na jednom místě sdruží informace z několika zdrojů – dispečink budou společně obsluhovat městští policisté a pracovníci dopravního podniku. Sídlit bude v Horní ulici v budově dopravního podniku. Ta prošla stavební úpravou, nyní jsou v ní instalovány potřebné technologie a pracoviště se chystá na spuštění tříměsíčního ověřovacího provozu. 

České Budějovice s novým dispečinkem dostávají do rukou nejmodernější nástroj, který jim umožňuje efektivně vyhodnocovat data o dopravě a vytvářet scénáře pro její řízení. „Dispečink sdružuje informace ze všech možných zdrojů – dat, kamer, informací o poloze a pohybu vozidel. Dispečeři tak mají komplexní obraz o aktuální situaci v podobě zátěžové mapy,“ popisuje Pokorný s tím, že jakékoliv další vstupy – například senzory ve vozidlech hromadné dopravy – lze do systému snadno zapojovat a tím dál zpřesnit data, kterými systém disponuje.

Nad samotným dohledem je pak schopnost systému vytvářet scénáře pro typické situace. Ať už ty „velké“ – například konání hokejového zápasu, nebo rozsáhlá uzavírka významné komunikace, tak pro dílčí a každodenní situace. „Systém zahrnuje další subsystémy včetně světelné signalizace. Dispečerům tak na základě připravených scénářů navrhuje, jak na vzniklou situaci reagovat, protože predikuje její vývoj na základě dřívějších dat. Pokud dispečer daný scénář odsouhlasí, systém jej uskuteční – tedy například přestaví plán světelné signalizace,“ vysvětluje Michal Zedníček, vedoucí projektu VARS BRNO a.s.

Rozhodnutí, která dispečeři na základě dat ze systému a návrhů řešení udělají, by se pak měla v co nejkratším čase dostat k samotným řidičům. Dispečink bude mimo jiné napojený na systém, který bude řidičům zobrazovat aktuální data třeba, o obsazenosti parkovišť.

„Pro VARS BRNO je tato zakázka ukázkou toho, jak komplexní řešení jsme schopní připravit.Dáváme městu do rukou velmi efektivní technické prostředky k pokročilému řízení dopravy. Systém je navíc připravený na další rozšiřování. Věříme, že jeho potenciál České Budějovice využijí naplno a že bude mít pozitivní dopad na dopravu ve městě,“ uzavírá Radim Kostrhoun, výrobní ředitel VARS BRNO. Do provozu má být dopravně informační a řídicí centrum uvedeno v březnu 2023.

Dále by vás mohlo zajímat

NOVINKA