Základy práce v GIS se zaměřením na ArcGIS for Desktop

A  -  kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako „Základy použití geografických informačních systémů ve veřejné správě

Cílem kurzu je představit účastníkům základními principy GIS v prostředí SW Esri ArcGIS Pro. Mimo samotnou práci s mapou se zaměřuje na jednotlivé formáty prostorových dat, symbologii, klasifikaci a popis dat. Součástí kurzu je i tvorba mapové kompozice, jednoduché analytické úlohy a prostorové operace.

Po absolvování kurzu obdrží účastníci potvrzení o absolvování akreditovaného programu.

Obsah kurzu (pdf)

Délka kurzu: 3 dny

Pro rezervaci termínu nás kontaktujte na academy@vars.cz