Základy ArcGIS Pro - přechod z ArcMap

V rámci kurzu bude posluchačům představena nová filozofie společnosti ESRI a s tím související změny v softwarových GIS řešeních, kdy vývojová řada produktu ArcGIS for Desktop končí verzí 10.8 a je již postupně nahrazována novým nástrojem ArcGIS Pro. Kurz se zaměřuje na hlavní odlišnosti a úskalí plynoucí z migrace z ArcMap na ArcGIS Pro. Přestože je mezi oběma nástroji v rámci možností zachována shodná funkcionalita, dochází ke změnám dílčích pracovních postupů, které jsou v některých případech dosti odlišné.

Obsah kurzu (pdf)

Délka kurzu: 2 dny

Pro rezervaci termínu nás kontaktujte na academy@vars.cz