IntelliGEO

Vodohospodářský dispečink

2918

Pro instituce vykonávající činnost vodohospodářského dispečinku nabízíme vybudování moderní ICT a komunikační infrastruktury pro efektivní a provázaný systém přenosu a zpracování hydrologických krizových dat. Dodáme kompletní centrální dispečerský systém obsahující všechny SW i HW prostředky (interní dispečerský portál, externí informační portál, servery, diskový úložný prostor, zobrazovací stěna, zdroje záložního napájení, racky apod.).

Hlavní přínosy

 • Jsou integrovány a provázány údaje z různých systémů přenosu hydrologických dat z měřicích stanic nebo z externích zdrojů (ČHMÚ, sousední povodí...) od jejich příjmu až po výslednou vizualizaci.
 • Povodňové orgány a orgány krizového řízení mají okamžitý přístup k aktuálním informacím o vývoji průtoků.
 • Vysoce dostupné, výkonné a robustní SW a HW prostředí eliminuje možnosti výpadku přenosu krizových dat v kritických povodňových momentech.
 • K dispozici jsou i výpočtové a modelovací nástroje - například pro transformaci povodňové vlny, měrné křivky a zásobní funkce nádrží.
 • Získaná a zpracovaná data jsou zpřístupněna jak odborníkům, tak i partnerům a veřejnosti na internetu.

Klíčové vlastnosti

 • Komunikační server s obousměrnou komunikaci s měřicími stanicemi.
 • Zpracování dat  měřicích stanic s využitím systému SCADA.
 • Konfigurovatelná vizualizace naměřených dat (aktuální i historické) - mapy, objektů a jejich detailů (limnigrafy, nádrže, srážkoměrné stanice...), TBD veličin.
 • Uživatelské prostředí připraveno pro různé typy činností - VHD, TBD, hlášení...
 • Systém obsahuje všechna měřená, předávaná, odvozená, popisná data pokrývající informační potřeby VHD, podniku povodí a dalších subjektů.
 • Výpočtové moduly pracují s aktuálními i historickými daty.
 • Zobrazení na velkoplošné stěně lze modifikovat na základě předvolených situací.
 • Vazba na externí systém pro rozesílání zpráv v rámci krizových stavů.

 

Ukázky z realizace projektu Automatizace výměny krizových dat v hydrologické oblasti povodí Moravy a Dyje:

2873

 

2874

Odkaz na informační portál pro veřejnost: www.spolecnamorava.cz

 

Přílohy ke stažení