VARS dokončil projekt využívající pokročilé metody umělé inteligence pro predikci stavu dopravy

Není pochyb o tom, že informovaný řidič je základem pro fungování moderní dopravy. K dosažení tohoto cíle se používají telematické systémy, které se však potýkají s problémem nedostatečného množství informací o pohybu vozidel díky nepostačující hustotě detektorů umístěných na důležitých dopravních tepnách. Pro získání aktuálních dat z reálného provozu je však dostatečná hustota těchto zařízení nutností.

Získávání dopravních dat v současnosti

Pro získávání dopravních dat se často využívají telematické detektory doplněné daty získané technologií plovoucích vozidel (FCD), které pro informace o dopravní zátěži využívají data z GPS. Stejně je tomu i v Praze, kam společnost VARS BRNO implementovala systém SMARTiC. Ten pracuje současně s FCD daty a s daty z dopravních detektorů a dosahuje tak vyšší přesnosti při modelování dopravní situace. Na základě globální dopravní situace je schopen přijímat konkrétní dopravní opatření a poskytovat aktuální dopravní informace.
Kombinací těchto dvou technologií je hustota detektorové sítě významně posílena, ale zejména v některých denních dobách neposkytuje technologie FCD zcela spolehlivá data o intenzitě dopravy a data z detektorových systémů jsou v určitých situacích zatížena chybami a výpadky, které znemožňují stanovit stav dopravy na úseku komunikace.


Co přináší projekt VaV?

Proto společnost VARS BRNO a.s. ve spolupráci s firmou Camea spol. s.r.o. a s FIT VUT v Brně realizovala projekt vědy a výzkumu, který se věnoval vývoji metod pro vytvoření spojité zátěžové mapy i s predikcí vývoje dopravní situace pomocí metod umělé inteligence.
Během tříletého trvání projektu byl vyvinut a implementován systém, který je schopný ze znalosti historických dat a vztahů mezi nimi stanovit stav dopravy při výpadku detektoru nebo v místech neosazených detektory. Využívá k tomu prostředků matematické korelace, statistické analýzy a umělé inteligence jako například neuronové sítě. Pro predikci dat na libovolném úseku sítě byl vyvinut a popsán princip virtuálního detektoru, jehož výsledkem je celistvější zátěžová mapa – mapa stavu dopravy. 
Na trénování a testování modelů a pro testování celého systému byla využita data z rozhraní systému SMARTiC implementovaného v Hlavní dopravní a řídící ústředně v Praze a výsledek projektu je proto zcela připraven na využití v praxi.

2743
Srovnání skutečné naměřené intenzity a intenzity predikované vyvinutým systémem

Modelování dopravy v reálném čase se stává skutečným trendem budoucího vývoje v řízení dopravy. Díky výsledkům projektu vědy a výzkumu, který společnost VARS BRNO a.s. úspěšně dokončila koncem roku 2014, máme nyní možnost zacelit bílá místa na mapě stupňů provozu a lépe informovat řidiče o stavu dopravy na komunikacích před nimi.“, dodává Ing. Martin Knopp, konzultant ve spol. VARS BRNO a.s..

Více o projektu zde
Více o systému SMARTiC zde


Autor: PR tým VARS BRNO a.s.
           pr@vars.cz