VARS BRNO vystoupí na konferenci GIS Esri

Pražské Kongresové centrum bude 13. a 14. listopadu 2013 hostit 22. ročník konference GIS Esri, která již tradičně patří k tomu největšímu a nejlepšímu, co česká a slovenská geoinformatika může nabídnout. A u toho rozhodně nemůžeme chybět!

Na konferenci budeme mít hned dvojí zastoupení, a vlastně bychom mohli hovořit dokonce o trojnásobné účasti VARS BRNO! Ale pěkně popořádku…

Právě v těchto dnech uplyne 5 let od okamžiku, kdy ministerstva vnitra, životního prostředí zemědělství, pro místní rozvoj a dále Český úřad zeměměřičský a katastrální, Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR podepsali memorandum o vzájemné spolupráci na realizaci projektu, jehož cílem bude sjednocení dat z různých geografických informačních systémů v jedné aplikaci. V této deklaraci se poprvé objevila zkratka DMVS, vytvořená ze slov „Digitální mapy veřejné správy“.

Jsme hrdí na to, že u příležitosti pětiletého výročí můžeme návštěvníkům konference představit konkrétní podobu jednoho takového „geoportálu". Prezentace „DMVS v Karlovarském kraji“ otevře druhý den konference. Spoluautorkou prezentace zástupců nejzápadnějšího z českých krajů Jiřího Helikse a Tomáše Nováčka je ředitelka divize AM-GIS VARS BRNO Marie Filakovská.

Druhou naši přednášku přiveze do Prahy Filip Jung. Dal jí název „Integrace informací o reálném provozu do plánování a optimalizace přepravy“ a obsah přiblížil těmito slovy: „Vektorové sítě pozemních komunikací používané pro logistické úlohy při plánování přepravy a optimalizaci rozvozových tras obvykle obsahují vazby na statické parametry, jako například omezení podjezdní výšky nebo maximální hmotnost vozidla. V reálném provozu ale do těchto plánů zasahují nejrůznější další proměnné, např. uzavírky, nehody, vliv počasí atd. V přednášce se zaměříme na výhody, které přináší integrace těchto dat do logistických aplikací.“

A jaký je třetí příspěvek VARS ke konferenci GIS Esri? Tradiční součástí doprovodného programu konference je již řadu let soutěžní výstava posterů. O tom, kdo zvítězí, rozhodují svými hlasy účastníci konference. Dovolujeme si tímto zaměřit vaši pozornost na poster číslo 7 - Geoportál DMVS Kraje Vysočina a územní plány podle MINIS, který přihlásil Kraj Vysočina. Jsme totiž dodavateli tohoto portálu, a tak máme pro tento poster z pochopitelných důvodů tak trochu slabost.

Tolik 3x a dost za VARS BRNO na konferenci GIS Esri. Těšíme se na viděnou nejen na přednáškách.

Odkaz na konferenci: http://www.arcdata.cz/akce/konference

Autor: PR tým VARS BRNO a.s