VARS BRNO a.s. přichází s revolučním systémem CleveRA pro komplexní hospodaření s pozemními komunikacemi

Doposud byla správa majetku často realizována bez dlouhodobějšího plánování a podpory informačních technologií. To se v posledních letech mění a správci majetku si začínají uvědomovat nezbytnost komplexního a kontinuálního přístupu k jeho údržbě pro vyšší časovou, provozní i finanční efektivitu. 

Společnost VARS BRNO a.s. se této problematice věnuje dlouhodobě a patří mezi významné inovátory v této oblasti. Podařilo se jí vyvinout vysoce technologicky vyspělé aplikace, které byly úspěšně implementovány v praxi a tvoří základ nového systému CleveRA. Tento systém pokrývá veškeré procesy spojené s hospodařením s pozemními komunikacemi a byl vyvinut rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace umožňující čerpat finance z fondů Evropské unie.

„Protože reflektujeme potřeby zákazníků, vytvořili jsme jednotný systém, který vše zjednoduší a zrychlí procesy spojené s údržbou a opravami pozemních komunikací. Naší ambicí je propojit již existující a osvědčené aplikace a vytvořit komplexní řešení na expertní posuzování vozovek,“ říká Ing. Tomáš Miniberger, generální ředitel spol. VARS  BRNO a.s. 

Základní podsystémy systému CleveRA

Všechny součásti jsou založeny na špičkových technologiích a díky webovému i mobilnímu řešení přinášejí značnou flexibilitu a zachovávají uživatelskou přívětivost. Současně splňují vysoké požadavky na bezpečnost a spolehlivost provozu.

CleveRA zastřešuje tyto podsystémy:

  • Diagnostika a majetková evidence
  • Běžná údržba silniční sítě
  • Systém pro hospodaření s vozovkami a mosty
  • Podpora manažerského rozhodování

Diagnostika a majetková evidence zahrnuje sběr proměnných a neproměnných parametrů dle normy a jejich evidenci. Diagnostika poruch vozovek probíhá na bázi nejmodernějších technologií PaveMatrics. Technologie PaveMatrics je založená na metodě laser scanning pro přesné snímání poruch, smykových vlastností, podélných a příčných nerovností ve stádiu, kdy jsou snadno opravitelné a se submilimetrovou přesností, která ve srovnání s ostatními přístroji nemá konkurenci. Tato data slouží pro efektivní organizaci kontinuální údržby komunikací a další hospodaření s vozovkou.

měření stavu silniční sítě

1598

Laserové skenování povrchu vozovky - SW pro vyhodnocení poruch


1601

Majetková evidence

Běžná údržba silniční sítě zahrnuje provozní aplikace podporující každodenní činnost při řízení, provádění, vyhodnocení a plánování údržby pozemních komunikací. Jednotlivé aplikace jsou integrované do jednoho celku, vzájemně kooperují a fungují v režimu 24/7. Pro běžnou údržbu vozovky je znám zejména DIKOS (Dispečersko-kontrolní systém), který slouží k evidenci závad a řízení procesů spojených s jejich odstraněním.

1600

DIKOS - evidence závad

Systémy pro hospodaření s vozovkami a mosty jsou expertní systémy založené na modelech, které stanovují strategie a plány dalších činností pro udržení hodnoty majetku a optimalizaci rozpočtu. Pokrývají všechny procesy v oblasti silničního hospodářství a zajišťují průkaznou optimalizaci nákladů na údržbu. Jejich cílem je navrhovat dobu a způsob opravy komunikací v různých variantách z hlediska finanční efektivity.

Konečně podpora manažerského rozhodování seznamuje správce majetku se strategiemi hospodaření s pozemními komunikacemi a poskytuje transparentní informace o spravovaném majetku, kvalitě a bezpečnosti dopravní infrastruktury, financování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury.

Budoucnost systému CleveRA

Systém CleveRA byl vyvíjen v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace a podporován dotacemi z EU. To umožní vstoupit na český trh s příznivými cenami, ale systém je připraven pro implementaci také v jiných evropských zemích. Doposud nebylo hospodaření s pozemními komunikacemi tak ucelené, přesné a přitom cenově vysoce příznivé.
Významným přínosem bude poskytování tohoto systému formou služeb nebo interního cloudu. Zásadní výhodou cloudového řešení je mobilní dostupnost a vysoká míra bezpečnosti. Navíc pro užívání tohoto systému není třeba jakákoliv instalace, stačí připojení k internetu.


„Počítáme s pilotním nasazením systému v průběhu léta a do konce roku chystáme spustit ostrý provoz. Průběžně se budeme vracet k jednotlivým podsystémům CleveRy, analyzovat jejich funkcionalitu a vyvíjet je v souladu s narůstajícími požadavky. Věřím, že si najde uplatnění u stávajících i nových uživatelů v ČR i v zahraničí", doplňuje Ing. Tomáš Miniberger, generální ředitel spol. VARS  BRNO. 

O funkcionalitě jednotlivých částí systému CleveRA Vás budeme průběžně informovat v dalších příspěvcích. 


Autor: PR tým VARS BRNO a.s.