Tiskové prohlášení diagnostické vozidlo ARAN

RODIS – Road Diagnostic Solutions, s.r.o. je specializovaná silniční konsultačnífirma, která operuje s multifunkčním diagnostickým vozidlem ARAN (Automatic RoadAnalyzer) vyrobeným kanadskou firmou FUGRO-ROADWARE Inc., se sídlem Paris,Ontario.

Toto vozidlo je nejpoužívanějším systémem pro komplexní silniční diagnostiku na světě.Tato vozidla splňují všechny náročné certifikační a homologační mezinárodní předpisy vUSA a EU. Zařízení, které je v majetku firmy patří mezi nejlépe vybavené ve výrobní řadě,je průběžně výrobcem inovováno a každoročně kalibrováno, a tak stále odpovídánejpříšnějším trendům v této oblasti.

Společnost zaměstnává zkušené specialisty v oboru silniční diagnostiky, posuzovánívýkonnosti vozovek z pohledu proměnných parametrů, technologie GPS a jejich aplikacípro tvorbu digitální mapy silniční sítě ČR. Firma je certifikována dle požadavků ČSN ENISO 9001:2001 pro “Průzkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací”

ARAN umožňuje:

 • komplexní diagnostiku vozovek pro Silniční databanku Ředitelství silnic a dálnic ČRjako vstup do tzv. "Expertního systému hospodaření se silniční sítí"
 • kontrolní měření kvality povrchových vlastností nově budovaných silnic a dálnicpro investory i dodavatele
 • specializovaná měření pro účely soudních znalců zaměřená na bezpečnostprovozu ovlivněnou nerovností vozovek
 • zaměřování tzv. digitálních modelů vozovek v projektové přesnosti
 • tvorbu digitálních map silniční sítě a stabilizace "uzlových bodů" se zaměřením vsystému WGS 84 a JTSK – svého času unikátní dílo v historii silničního hospodářství -zajímavé i pro subjekty působící v oblasti geodezie a kartografie, zejména protvorbu digitálních fotogrametrických ortofotomap
 • poradenství a expertízy v oblasti silniční diagnostiky, povrchových vlastností vozoveka expertních systémů hospodaření se silniční sítí, aplikace geodetických měřenísystémem GPS, tvorby systémů GIS
 • geodetická měření pro potřeby GIS (Geografické Informační Systémy)
 • posuzování technického stavu silniční sítě nebo její části pomocí vlastní licenceprogramu HDM-4 a měřených proměnných parametrů, které jsou systémem považoványza dominantní:
- hloubka vyjetých kolejí
- koeficient podélných nerovností IRI – mezinárodní index podélné nerovnosti
- makrotextura povrchu a poruchy povrchu vozovky (trhliny, koroze, výtluky).

Z těchto parametrů určíme potřebu doměření zbývajících parametrů, jako jsouprotismykové vlastnosti a únosnost a jejich doměření zajistíme u partnerskýchfirem subdodávkou. Pomocí tohoto programu dále posoudíme vliv nevhodnýchgeometrických prvků trasy vozovek. Tyto geometrické prvky měříme stejně, jakouvedené proměnné parametry jedním pojezdem diagnostického vozidla ARANprovozní rychlostí 50-90 km/hod.

 • komplexní vedení silniční databáze a její údržba, včetně doprovodných servisních služeb pro potřeby správních útvarů silničního hospodářství, zejména pro nově vznikající "vyšší územní celky"

Komplexní podklad pro kvalifikované posouzení kvality novostaveb vozovekzahrnuje

 • Diagnostiku kvality povrchu vozovek.
 • Diagnostiku kvality povrchu letištních ploch.
 • Měření hloubky vyjetých kolejí.
 • U nových úprav měření rovinatosti v příčném směru a dodržení projektovanéhopříčného sklonu na asfaltovém, asfalto-betonovém a betonovém povrchu.
 • Měření podélného profilu vozovky s krokem 20 centimetrů.
 • Měření makro-textury povrchu vozovky.
 • Podrobné měření hloubky, tvaru i konfigurace zrn obrusné vrstvy.5/12/12 VARS BRNO, a.s. 3
 • Pořízení kvalitního digitálního videozáznamu povrchu vozovky, stavu technickéhovybavení a rozhledových vzdáleností.
 • Rozlišení trhlin, koroze, puchýřů, výtluků, hrbolů a dalších typů poruch.
 • Přesné staničení všech měřených parametrů i poruch.
 • Souběžné měření všech parametrů.
 • Denní kapacita 100 kilometrů, výsledky ihned po měření.
 • Následuje grafická prezentace výsledků, digitální videozáznam a uložení dat napaměťová média

   

Kontakt:

Road Diagnostic Solutions, s.r.o., Ing. Tomáš Miniberger, ředitel
tomas.miniberger@vars.cz
VARS BRNO, a.s., Petra Váňová, M: 604 722 073, Mktg & PR manager
petra.vanova@vars.cz

Přílohy ke stažení