Stav mostů evidujeme, reagují experti na zprávu NKÚ

 

Dopravní odborníci ze společnosti VARS BRNO a.s. nesouhlasí s tvrzením Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), že stát nevede jednotný systém evidence o technickém stavu mostů.

Správcům dopravních staveb slouží již šestnáct let systém pro hospodaření s mosty BMS, v němž se v současné době nacházejí podklady o 21 366 mostech. Do systému BMS je aktuálně zapojeno 4 544 uživatelů.

Kompletně ho využívá Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které celkem eviduje data o 5 176 mostech. Od roku 2004, kdy byl BMS uveden do provozu, se na mostech ŘSD provedlo 81 482 prohlídek. Mezi další uživatele systému patří kraje, které sdílejí údaje o 12 661 mostech. Dále pak velká města jako Praha, Brno, Plzeň, obce nebo soukromí vlastníci, kteří vedou databázi o 2 006 mostech. Od zavedení BMS uskutečnili správci krajských, městských či obecních mostů takřka 200 000 prohlídek.

„V BMS se shromažďují podrobné informace o technickém stavu mostů, úřední dokumenty, návrhy na možnou údržbu i odhady finančních nákladů na opravy. Součástí je rovněž rozsáhlá fotodokumentace i vyhodnocení provozních a technických prohlídek, které jsou ze zákona povinné,“ uvádí Ing. Tomáš Miniberger, ředitel společnosti VARS BRNO a.s., jež systém provozuje.

V posledních dvou letech navíc mezi správci mírně vzrostl zájem o prohlídky mostů. Za roky 20162018 provedli silničáři celkem 51 718 prohlídek mostních objektů. Loni a letos jich bylo zatím o 1 583 více než v předchozím období. Průměrně se v letošním roce každý měsíc zkontroluje přes 2 000 konstrukcí.

Galerie