Inteligentní dopravní systémy

Správa systému

Subsystém poskytuje nezbytné funkce pro integraci telematických zařízení, správu bází pravidel, správu scénářů řízení a ovlivnění provozu, správu uživatelů, jejich přístupových práv apod.

Integrace a lokalizace telematických zařízení

Modul umožňuje administrátorovi začlenění telematického zařízení známého typu do systému.

Lokalizace zařízení

Lokalizace je evidována vztahem k modelu silniční sítě s takovou přesností, jakou vyžaduje charakter zařízení, tj.

 • Detektor dopravy - vztah ke komunikaci a dopravnímu směru
 • Sčítací smyčka detektoru dopravy - vztah ke komunikaci, jízdnímu pruhu a dopravnímu směru
 • VMS - vztah ke komunikaci a dopravnímu směru
 • kamera - vztah ke komunikaci a dopravnímu směru
 • P+R – vztah ke komunikaci a k části oblastního nebo městského centra

Typ zařízení

Společné informace

 • základní typ zařízení, tj. detektor dopravy, VMS, kamera, SSZ
 • název zařízení
 • model
 • umístění v infrastruktuře datové sítě včetně typu přenosu dat

Pravidla komunikace mezi systémem a zařízením

Nastavením pravidel komunikace jsou určeny tyto parametry

 • princip aktivní strany
 • komunikační protokol
 • parametry komunikace (např. četnost přenosu)
 • informace o stavu zařízení

Správa bází pravidel

Modul umožňuje administrátorovi systému komplexní správu všech parametrů a pravidel nastavitelných v systému SMARTiC, tj. např.

 • báze pravidel pro komunikaci s telematickými zařízeními
 • báze pravidel pro zpracování a vyhodnocení dat
 • báze pravidel pro výpočet stavů dopravy
 • báze pravidel pro predikci dopravní situace
 • báze pravidel pro varovná hlášení
 • báze pravidel pro scénáře řízení a ovlivnění provozu
 • báze pravidel pro tvorbu dopravní informace
 • apod.

Nastavením pravidel komunikace jsou určeny tyto parametry

Správa stavů dopravy

Modul umožňuje administrátorovi systému správu číselníku definovaných stavů dopravy (vytváření, editaci a mazání).

Stav dopravy je definován

 • názvem a popisem
 • výběrem kódů Alert-C dopravních událostí

Administrátor může přidávat celé skupiny událostí, nebo pouze jednotlivé události, odebírat celé skupiny nebo ze skupiny jednotlivou událost.

Správa scénářů řízení a ovlivnění provozu

Modul umožňuje administrátorovi systému správu číselníku (vytváření, editaci a mazání) scénářů a jejich jednotlivých kroků.

Správa uživatelů

Modul umožňuje administrátorovi systému správu (vytváření, editaci a mazání) uživatelů. U každého uživatele je evidováno

 • jméno a příjmení
 • kontaktní údaje
 • role v systému
 • rozsah (region, vybrané komunikace), na kterém je daný uživatel oprávněn řídit dopravní situaci