Společnost VARS BRNO a.s. se stala součástí skupiny VINCI Energies

Skupina VINCI Energies kupuje majoritu společnosti VARS BRNO a.s. a položí tak základy pro budoucí strategické partnerství, které stojí především na společných hodnotách a vizích. Společnost VARS BRNO, stejně jako VINCI Energies, klade velký důraz na společenskou odpovědnost firmy a její výsledky se odráží nejen v hospodářské oblasti, ale stejně tak přispívají k celkovému ekonomickému a sociálnímu rozvoji.

VINCI Energies je součástí francouzské skupiny VINCI, která je mimo jiné jedním z nejvýznamnějších světových aktérů v oblasti výstavby a správy dopravních infrastruktur.

VINCI Energies se specializuje zejména na zavádění, vybavování a optimalizaci energetické, dopravní a průmyslové infrastruktury a přispívá k rychlému šíření inovativních informačních a komunikačních technologií. Skupina zaměstnává přes 60.000 pracovníků, působí v 46 zemích světa, přičemž každá obchodní jednotka, z celkových 1500, si zachovává svou autonomii a vždy nabízí řešení založené na znalosti a know-how sdílené v rámci celé skupiny VINCI, s ohledem na lokální podmínky.

VARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní a chytrá řešení pro dopravní telematiku, správu majetku a GIS. Jádrem těchto řešení jsou softwarové aplikace odrážející nejnovější trendy v oblasti informačních technologií. Spolupracuje s výzkumnými institucemi a její partneři jsou celosvětovými lídry v oblasti technologií. VARS BRNO a.s. je privátní akciová společnost, byla založena v roce 1995, má 70 zaměstnanců a roční průměrný obrat převyšuje 10 mil. Eur.

„Vnímám to jako krok k dalšímu růstu a těším se na nadcházející spolupráci. Příslušnost ke skupině VINCI nám rozšíří možnosti spolupracovat a sdílet technologie a inovace nad rámec jedné země. Očekávám, že budeme schopni nabídnout stávajícím zákazníkům nové produkty a kvality a oslovovat nové zákazníky, zejména v zahraničí,“ upřesňuje Ing. Tomáš Miniberger, generální ředitel spol. VARS BRNO a.s.

Společnost VARS BRNO bude i nadále poskytovat svým klientům trvale udržitelná řešení v oblasti inteligentní dopravy, hospodaření s vozovkou, aplikace pro správu majetku a veřejnou správu.

„Společnost VARS BRNO dosáhla od svého vzniku postavení stabilní a prosperující firmy a já si vážím toho, že se v takovéto kondici stává součástí skupiny VINCI Energies. Společně chceme i nadále stavět na podnikatelském duchu, profesionalitě a inovativním potenciálu celého týmu zaměstnanců společnosti a s podporou naší skupiny rozvíjet nabídku komplexních řešení v oblasti dopravních infrastruktur pro stávající a nové zákazníky,“ dodává Ing. Ladislav Urban, regionální ředitel VINCI Energies International – East v ČR a SR.

Firemní kultura a hodnoty VARS a VINCI jsou si velmi blízké a zůstanou zachovány. Management firmy zůstane nepozměněn a bude se nadále podílet na rozvoji firmy s využitím nových příležitostí a budování pověsti důvěryhodného a profesionálního partnera.

Finančním poradcem prodávajícího a společnosti VARS BRNO byla společnost CORPIN. Prodávající byl v této transakci zastoupen advokátní kanceláří Havel Holásek & Partners s.r.o. a právní zastoupení kupujícího realizovala advokátní kancelář Bányaiová Vožehová, s.r.o.

   2618  2617

 

Více o VARS BRNO a.s.: www.vars.cz

Více o VINCI Energies: www.vinci-energies.com

Autor: PR tým VARS BRNO a.s.