Společnost VARS BRNO a.s. podepsala smlouvu s ŘSD ČR na systém pro zjišťování dynamiky dopravních proudů v ČR

V loňském roce vypsalo ŘSD ČR veřejnou zakázku na Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR. Zakázku vyhrála firma VARS BRNO a.s. ve spolupráci s INRIX (využívající PTV platformu Optima) a v těchto dnech došlo k podpisu smlouvy s ŘSD. Vítězná nabídka ušetří státu 80 miliónů oproti konkurenční nabídce od O2.

Hlavním cílem veřejné zakázky je realizace plošného monitorovacího telematického systému, který bude poskytovat Národnímu dopravnímu informačnímu centru (NDIC) informace v reálném čase o aktuální dopravní situaci, např.:

  • detekce výskytu kongescí na monitorovaných segmentech silniční sítě,
  • aktuální průměrná rychlost dopravního proudu v definovaném segmentu silniční sítě,
  • aktuální čas nutný k průjezdu definovaného segmentu,
  • aktuální zpoždění na definovaném segmentu oproti času nutnému k volnému průjezdu segmentu,
  • průměrná rychlost při volném průjezdu segmentu

na dálnicích, silnicích I, II. a III. tříd a komunikacích ve městech ČR po dobu 5 let. Plošný monitorovací telematický systém zpracovává data z plovoucích vozidel (FCD).

Vzniklé řešení přináší do České republiky inovativní platformu pro řízení dopravy připravenou na vybudování online proaktivního prediktivního modelování dopravy

Systém, který nyní bude vznikat za přispění celosvětových lídrů v oboru, bude na základě pohybu masivní flotily plovoucích vozidel vytvářet dopravní data popisující aktuální stav dopravní situace a tato data dodávat v 1 minutovém intervalu.

Tato data bude následně zpracovávat NDIC, který bude na základě fúze s daty z detektorů dopravy, elektronického mýta, meteostanic, vysokorychlostních vah a dalších senzorů vytvářet model dopravní situace.

Vzniklá data o dopravní situaci budou dále využívat:

  • dispečinky ŘSD pro poskytování dopravních informací a řízení dopravy,
  • městské a další lokální řídící systémy,
  • odběratelé dopravních informací a tvůrci navigací,
  • dopravní inženýři pro dopravně-inženýrské analýzy, pro plánování dopravních opatření, změn dopravních řešení nebo i rozvoj sítě komunikací.

Díky otevřené formě poskytování dat mohou být výstupy z FCD využívány i komerčními službami, startupy apod.

Na realizaci zakázky se budou podílet světoví lídři v oboru

INRIX je vedoucí hráč na trhu s dopravními daty a celosvětově zpracovává data z flotily vozidel. Mimo jiné dodává také celosvětově real-time dopravní data pro výrobce vozidel (BMW) pro navigace typu RTTI (Run-Time Traffic Information). Jedním z výstupů jejich dat jsou i statistiky pro dopravní analýzy. Řešení INRIX zprovozní na platformě PTV Optima.

PTV je poskytovatelem špičkového software pro dopravní modelování.

VARS BRNO se technologií FCD dlouhodobě zabývá a implementuje ji do svého systému SMARTiC provozovaném v řídících dopravních centrech Prahy a Brna.