Školicí středisko VARS BRNO hostilo Mládež v akci

Dvoudenní jednání za účasti padesáti osob, to byl základní rámec akce, kterou v březnu hostilo školicí středisko VARS BRNO na Kroftově ulici. Zástupci nejrůznějších organizací Jihomoravského kraje zde rekapitulovali projekty na podporu neformálního vzdělávání.

Při tiskové konferenci i následných workshopech v odhlučněných jednacích místnostech byla intenzivně využívána prezentační a projekční technika školicího centra. Občerstvení účastníků bylo zajištěno formou rautu.

Když skupina Katapult v roce 1980 přišla s více než čtvrtstoletí vzdálenou vizí "Až se bude psát rok 2006…“, sugestivní otázka z refrénu "Co děti, mají si kde hrát?" rychle zlidověla. Shodou okolností právě v roce 2006 Evropský parlament schválil program "Mládež v akci", jehož základním cílem je aktivní zapojení mladých lidí (od 13 do 30 let) do života společnosti prostřednictvím nejrůznějších teoretických i praktických vzdělávacích programů kladoucích důraz na posílení smyslu pro solidaritu a vzájemné porozumění. Program, do něhož se mimo jiných zapojil i Jihomoravský kraj a Středisko volného času Lužánky, se blíží ke svému závěru, letošní rok je nejen jeho vrcholem, ale i obdobím bilancování a hodnocení.

Mládež v akci

„V prostorách školicího střediska VARS BRNO jsme nalezli reprezentativní prostory, které plně odpovídaly našim požadavkům. O celkový vydařený dojem z akce se zasloužil i poskytnutý servis a prvotřídní catering“ shrnula své pocity Kateřina Petrášová, regionální koordinátorka projektů programu Evropské unie.

Jsme rádi, že účastníci setkání byli v našem školicím středisku spokojeni, a také že v průběhu obou jednacích dní zazněla řada konkrétních odpovědí na v úvodu zmíněnou otázku: "Co děti, mají si kde hrát?"

Datum: 20.3.2013
Autor článku: Boris Keka