Projekt Diagnostika vozovek I. a II. třídy v kraji Karlovy Vary

Česká společnost VARS BRNO a.s., zabývající se dodávkami dopravníchinformačních a telematických systémů, zvítězila v řádném výběrovém řízení vprojektu komplexní diagnostiky silnic I. a II. třídy v karlovarském kraji. Spolupráce voblasti Hospodaření s vozovkami byla uzavřena s Odborem dopravy a silničníhohospodářství karlovarského kraje a bude prováděna v období 3Q/4Q 2012. Cílemtéto spolupráce bude komplexní diagnostika vozovek v tomto region v celkovédélce cca 500km, kontrolní měření kvality povrchových vlastností vymezenýchvozovek a celkové vyhodnocení nasbíraných dat v mapových výstupech.

Tento projekt potvrzuje pozici VARSu jako významného inovátora na českémtrhu, který udává a chce i nadále udávat v oblasti telematiky technologické trendy anabízí inovativní a dynamická řešení.

Diagnostické vozidlo ARAN je nejpoužívanějším systémem pro komplexní silničnídiagnostiku na světě. Tato vozidla splňují náročné certifikační a homolagční mezinárodnípředpisy v USA a EU. Zařízení, které je v majetku firmy, patří mezi nejlépe vybavené ve2výrobní řadě, je průběžně výrobcem inovováno a každoročně kalibrováno, a tak stáleodpovídá nejpřísnějším normám v této oblasti. Společnost zaměstnává zkušenéspecialisty v oboru silniční diagnostiky, posuzování výkonnosti vozovek z pohleduproměnných parametrů, technologie GPS a jejich aplikací pro tvorbu digitální mapy silničnísítě ČR. Firma VARS BRNO a.s. je certifikována dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001pro „Průzkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací“.

Komplexní podklad pro kvalifikované posouzení kvality vozovek zahrnuje:

 • Diagnostiku kvality povrchu vozovek.
 • Diagnostiku kvality povrchu letištních ploch.
 • Měření hloubky vyjetých kolejí.
 • U nových úprav měření rovinatosti v příčném směru a dodržení´projektovaného příčného sklonu na asfaltovém, asfalto-betonovém a betonovémpovrchu.
 • Měření podélného profilu vozovky s krokem 20 centimetrů.
 • Měření makro-textury povrchu vozovky.
 • Podrobné měření hloubky, tvaru i konfigurace zrn obrusné vrstvy.
 • Pořízení kvalitního digitálního videozáznamu povrchu vozovky, stavutechnického vybavení a rozhledových vzdáleností.
 • Rozlišení trhlin, koroze, puchýřů, výtluků, hrbolů a dalších typů poruch.
 • Přesné staničení všech měřených parametrů i poruch.
 • Souběžné měření všech parametrů.
 • Denní kapacita 100 kilometrů, výsledky ihned po měření.
 • Následuje grafická prezentace výsledků, digitální videozáznam a uložení datna paměťová média

 Více informací:

Ing. Tomáš Miniberger - Jednatel společnosti
Ing. Marie Filakovská - Vedoucí oddělení projektů, marie.filakovska@vars.cz, T: 531 022 132
Mgr. Petra Váňová - Mktg a PR manager, petra.vanova@vars.cz, M: 604 72 20 73

Přílohy ke stažení